Şoferii din România au şanse reale de o obţine decizii favorabile în urma contestării amenzilor pentru lipsa rovinietei. O demonstrază mai multe decizii luate de instanţe judecătoreşti.
Singura instituţie din România care are dreptul legal de a sancţiona şoferii care nu deţin rovinietă este Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale iar sistemul informatic  administrat de Companie are suficiente hibe ca să nu mai vorbim despre erorile umane.
Contestaţiile împotriva amenzilor pentru rovinietă trebuie atacate în instanţă. Cu alte cuvinte, trebuie să vă judecaţi cu CNADNR.
Primul pas este să aflaţi care este judecătoria competentă. Odată cu aflarea competenţei teritoriale, va trebui să formulaţi contestaţia împotriva amenzii pentru lipsa rovinietei.
Contestaţiile împotriva amenzilor trebuie să aibă o redactare specifică. Nu sunt aplicabile în totalitate condiţiile de la celelalte contravenţii.
După redactarea contestaţiei, se ataşează actele necesare şi se trimit către judecătoria competentă.Judecatoria va înregistra cererea şi va stabili un termen de judecată, urmând ca la termen să se pronunţe asupra contestaţiei.

Unde trebuie atacat

Avocatul Cristian Bărcan a identificat principalele argumente utilizate până acum în instanţe şi le comentează pentru capital.ro.

– Contravenţiile similare şi consecutive sunt abuzive. Astfel, există multe cazuri în care pe aceeaşi secţiune de drum se întâmplă să se circule 2-3 zile la rând sau chiar săptămânal. În astfel de cazuri, amenzile pentru lipsa rovinietei au fost considerate abuzive.
CNADNR nu are baze de date actualizate. Cu alte cuvinte, există posibilitatea ca, deşi o persoană a fost radiată din registrele administraţiei financiare şi de la poliţie cu privire la calitatea sa de proprietar asupra unui autoturism, CNADNR să sancţioneze respective persoană. Ca atare, există neşansa ca o persoană nevinovată să fie sancţionată pentru fapta altuia şi astfel, cel nevinovat să cumuleze o datorie ridicată din amenzile emise pe numele său pentru o calitate pe care nu o mai are (având în vedere că aceste contravenţii se emit împotriva proprietarului autoturismului şi nu asupra şoferului care conduce autoturismul).
Localnicii nu au nevoie de rovinietă. În cazul în care un oraş, comună sau sat se află pe un drum naţional prevăzut cu o cameră a CNADNR, locuitorii din acea localitate nu ar trebui să-şi cumpere rovinietă pentru circulaţia în interiorul acelei localităţi (oraş, comună sau sat). Există multe cazuri în care locuitorii sunt sanctionaţi pe nedrept, deşi aceştia nu trebuie să deţina o rovinietă.