"În acest moment, singura componentă explicit legată de strategia e-Romania este cea legată de proiectul e-Romania 2" au spus cei de la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, în urma unei solicitări Capital.

Proiectul e-Romania2, singurul finanţat din cele şapte care erau propuse în planul iniţial, acoperă componenta legată de informare (portalul cuprinde informaţii despre toate localităţile din România).

Proiectul se află în stadiul de recepţie finală, respectiv validarea funcţionalităţilor portalului corelate cu conţinutul informaţional din punct de vedere al naturii, structurii şi completitudinii informaţiei. Durata contractului e-Romania 2 este de 3 ani, respectiv iunie 2010 – iunie 2013.
Confom clauzelor contractuale, proiectul trebuia realizat în termen de 6 luni, respectiv în perioada iunie 2010-decembrie 2010. În acest moment, comisia de recepţie din cadrul MCSI evaluează portalul.

Banii: atunci erau 500 milioane de euro

Ministerul Comunicaţiilor a anunţat în luna martie a anului 2010 că Guvernul va aloca, în perioada 2010-2013, suma de 1,9 miliarde de lei pentru punerea în practică a Strategiei naţionale e-România, care urmăreşte informatizarea relaţiilor dintre administraţia publică şi contribuabili, cetăţeni şi firme.

Bugetul total al proiectului e-Romania 2, implementat de MCSI este de 52.057.628,01lei cu TVA (echivalentul a 12 milioane de eur) si nu sunt prevazute alte alocari bugetare in acest moment. Asadar, pentru proiectul e-Romania 2 au fost bugetate, pentru fiecare dintre anii 2010, 2011 si 2012 cate 17.352.542 lei. Cu exceptia anului 2012, aceste sume au fost cheltuite integral.
Cu toate astea, pană nu va fi finalizat proiectul E Romania 2, nu putem vorbi de o estimare a întregului proiect. Când va fi finalizat, se va face  o evaluare completă a costurilor pentru întregul proiect", scrie MCSI.

Omnilogic: portalul este gata

Prestatorul, S.C. Omnilogic S.R.L., nu a finalizat ultima componentă, referitoare la informațiile în legătură cu toate localitățile din România (informații legate de istoric, geografie, cultură, turism, economie etc.). Până la această dată, nu s-a făcut plata aferentă activităţii „Realizarea aplicaţiei/ portalului eRomania 2”.
Pentru anul 2011 MCSI a încasat penalităţi de la SC Omnilogic SRL în valoare totală de 556.190,48 lei.

"Societatea noastră a anunţat MCSI de finalizarea portalului la sfârşitul anului 2011, însă de la acea dată nu am primit nicio înştiinţare scrisă din partea Comisiei de Recepţie, în care să se precizeze în mod explicit dacă, în opinia MCSI, mai sunt sau nu abateri de la Caietul de Sarcini", au spus cei de la Omnilogic pentru Capital.

"Având în vedere că Documentaţia de Atribuire prevede atât criterii cantitative, care au fost îndeplinite 100% de societatea noastră, cât şi criterii calitative, care conţin o anumită doză de subiectivitate (de ex. "se adaugă informaţii relevante pentru locaţiile portalului"), noi considerăm că la acest moment portalul eRomania îndeplineşte toate criteriile menţionate explicit, precum şi obiectivele generale şi specifice propuse de către Autoritatea Contractantă, din care menţionăm primul obiectiv specific – "Proiectul constă în dezvoltarea unui portal cu informaţii despre toate localităţile din România, asigurându-se întărirea şi consolidarea prezenţei naţionale în spaţiul Internet.

Referitor la gradul de operaţionalitate al proiectului, vă putem comunica faptul că el este operaţional încă de la sfârşitul anului 2010, pe platforma hardware achiziţionată în cadrul proiectului. Datorită faptului că MCSI a solicitat o constantă diversificare a conţinutului, cu care parţial am fost şi noi de acord, întrucât este de dorit un conţinut digital cât mai diversificat, portalul nu a fost încă lansat.
Considerăm totuşi, că trebuie să existe o anumită limită din punct de vedere al conţinutului. Este practic imposibil să asiguri tot conţinutul informaţional legat de toate localităţile din România.

De asemenea, ţinem să menţionăm că echipamentele, de la data instalarii lor în 2010, stau la sediul societăţii noastre, fără niciun cost suplimentar transferat Autorităţii. MCSI nu a putut pune la dispoziţie un spaţiu corespunzător găzduirii în condiţiile tehnice solicitate de producătorii echipamentelor.

În concluzie, din punctul de vedere Omnilogic, portalul este gata atât cantitativ, cât şi calitativ de la sfârşitul anului 2011. În urmă cu două săptămâni am trimis o adresă scrisă în atenţia dlui. Ministru Razvan Mustea-Şerban pentru a ne comunica intenţia de a discuta principiile de lucru cu privire la finalizarea acceptanţei la proiect, deoarece dorim să înţelegem abordarea MCSI cu privire la încheierea acestui proiect".