Stock option plan

Va viza orice persoana juridica ce acorda angajatilor, administratorilor si/sau directorilor acesteia, sau ai persoanelor juridice afiliate ei, dreptul de a achizitiona la un pret preferential, sau de a primi cu titlu gratuit un numar determinat de titluri de participare, emise de entitatea respectiva, fara sa mai fie restrictionata doar la persoanele juridice ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, sau tranzactionate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, asa cum se prevede in acest moment.

Anul fiscal modificat

Se reglementeaza situatiile in care se va solicita fie revenirea la anul calendaristic, fie schimbarea perioadei anului fiscal modificat.

Profit reinvestit

Se elimina limitarea pana la 31 decembrie 2016 privind aplicarea scutirii de impozit a profitului reinvestit, urmand ca aceasta facilitate sa fie aplicata nelimitat.

Scutirea de impozit a profitului investit se va aplica si pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, fara achizitia dreptului de proprietate asupra softului respectiv, achizitia de patente, de drepturi de proprietate intelectuala asupra designului si a altor inovatii legate de acel program informatic. Practic, se va aplica si pentru licentele achizitionate, nu doar pentru programele informatice. Acum scutirea de impozit poate fi aplicata pentru echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control si de facturare, precum si in programe informatice, produse si/sau achizitionate, inclusiv in baza contractelor de leasing financiar si puse in functiune, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice. Masura ar trebui sa stimuleze un proces mai rapid de implementare a tehnologiilor informatice.

Cheltuieli deductibile cu pregatirea profesionala

Cheltuielile cu pregatirea teoretica si/sau practica a elevilor in cadrul invatamantului profesional si tehnic vor fi deductibile integral, atat la calculul impozitului pe profit, cat si al venitului net anual supus impozitului pe venit. Scopul este dezvoltarea sistemului de invatamant profesional si tehnic.

Microintreprinderile si optiunea pentru impozit pe profit

Se va reduce limita capitalului social de la 25.000 euro la 45.000 lei (10.000 euro), pentru care microintreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit. Microintreprinderile care au capital social de 25.000 euro si au optat pentru plata impozitui pe profit isi mentin statutul de platitor de impozit pe profit si dupa intrarea in vigoare a acestor prevederi, chiar daca nivelul capitalului se reduce pana la noua limita de 45.000 lei. Vor putea opta pentru impozitul pe profit si microintreprinderile existente, care au, sau isi majoreaza capitalul social pana la noua limita de 45.000 lei, similar persoanelor juridice romane nou infiintate.

Noi tipuri de venituri neimpozabile

Bursele, premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport, echipamente de lucru/protectie si altele asemenea, primite de elevi pe parcursul invatamantului profesional si tehnic, vor fi venituri neimpozabile.

Formulare eliminate pentru unele categorii de venituri

Platitorii de venituri cu retinere la sursa din salarii, drepturi de proprietate intelectuala, pensii, arendare, asocierea unei persoane fizice cu o persoana juridical, nu vor mai depune in anul urmator formularul 205 pentru aceste categorii de venituri.

Scutire pentru zilieri

Remuneratia bruta primita pentru activitatea prestata de zilieri va fi exceptata de la plata contributiilor sociale obligatorii.

TVA: Dispare ROI, se suspenda 3 declaratii si se aplica regim special pentru agricultori

TVA pentru bunurile de capital se va ajusta anual, in cadrul perioadei de ajustare, pentru 1/5 sau 1/20 din taxa aferenta achizitiei, fabricarii, constructiei bunurilor respective. Masura a fost propusa de Minister ca urmare a deschiderii unei proceduri de infringement de catre Comisia Europeana, deoarece ajustarea se face acum pentru intreaga durata ramasa din perioada de ajustare.

Se va introduce optional regimul special de TVA pentru agricultori, persoane fizice, intreprinderi individuale, sau intreprinderi familiale care efectueaza activitati/servicii agricole.

Se vor abroga toate prevederile referitoare la Registrul Operatorilor Intracomunitari, codul de TVA al tuturor persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA fiind valid, in mod implicit, in VIES.

Depunerea declaratiilor informative (cod 392A, 392B și 393) se va suspenda pana la 31 decembrie 2019.

Repunere in drepturi in cazul reinregistrarii in scopuri de TVA

Contribuabilii care isi vor recapata codul de TVA, dupa ce le-a fost anulat de ANAF:

  • vor factura cu TVA catre clienti toate vanzarile pe care le-au realizat in perioada in care nu au avut cod de TVA, putand astfel sa-si recupereze de la acestia taxa pe care au colectat-o
  • vor putea deduce TVA dupa reinregistrare pentru cumpararile aferente vanzarilor efectuate in perioada in care contribuabilii au avut codul anulat
  • beneficiarii acestora vor putea deduce taxa aferenta cumpararilor efectuate in perioada in care furnizorul a avut codul anulat
  • cheltuielile inregistrate de contribuabilii inactivi si de beneficiarii acestora vor fi luate in calcul la determinarea rezultatului fiscal privind impozitul pe profit, fie in perioada fiscala din anul in curs, fie prin rectificarea declaratiei de impozit pe profit a anului fiscal precedent.

Disclamer: Informatiile prezentate sunt bazate pe proiectul de modificare a Codului fiscal care urmeaza sa fie aprobat prin ordonanta de urgenta si sa fie publicat in Monitorul Oficial.