'Pentru menţinerea nivelului de siguranţă a sistemului electroenergetic naţional, Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A. are obligaţia de a furniza servicii tehnologice de sistem către operatorul de transport şi sistem la o valoare a puterii electrice de cel puţin 500 MW, în condiţiile reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei', se arată în textul proiectului de Hotărâre de Guvern.

HG 138/2013 stabilea accesul garantat la reţea al energiei produse de Complexul Hunedoara în limita a 200 de MW, până la 1 iulie 2015, însă iniţiativa actuală majorează cantitatea de energie la 500 de MW şi prelungeşte termenul vechi până la 31 decembrie 2017.

În nota de fundamentare, reprezentanţii Departamentului pentru Energie explică faptul că Sistemul Electroenergetic Naţional a înregistrat şi înregistrează, în continuare, o creştere semnificativă a numărului de centrale electrice ce produc energie electrică din surse regenerabile de energie, a căror producţie are un caracter imprevizibil şi intermitent.

Puterea instalată în centralele electrice aflate în funcţiune din surse eoliene este de circa 2.000 MW, iar a celor din surse solare de energie de circa 1.100 MW, urmând ca în 2014 – 2015, pe baza dosarelor de autorizare de înfiinţare depuse la Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), să intre în funcţiune noi capacităţi energetice care utilizează surse regenerabile de circa 2.500 MW, arată iniţiatorii textului.

'Ca urmare, pe piaţa angro de energie electrică se manifestă o scădere a preţului energiei electrice, deoarece sprijinul acordat acestor centrale electrice nu este inclus în preţul de vânzare a energiei electrice de către producători. Centralele electrice din surse convenţionale de energie electrică, în special cele care utilizează cărbune, înregistrează costuri crescute datorită faptului că nu pot funcţiona în mod continuu, iar atunci când sunt oprite nu pot presta nici servicii tehnologice de sistem, din cauza duratelor lungi de pornire şi a costurilor foarte mari', se precizează în nota explicativă.

Astfel, centralele pe cărbune, care au costuri mai mari de producţie, nu mai sunt competitive pe piaţă.

'În plus, acest lucru afectează în lanţ sectorul minier prin diminuarea cantităţilor de cărbune utilizate în procesul de producţie a energiei electrice, cu toate consecinţele negative ce ar urma să se producă în viitor, din acest motiv, asupra securităţii energetice a României. Cu toate acestea, funcţionarea centralelor din surse convenţionale de energie este necesară pentru acoperirea curbei de sarcină a consumului de energie electrică şi asigurarea serviciilor tehnologice de sistem', potrivit sursei citate.

În proiect se mai precizează că huila este o resursă internă strategică a României, în contexul în care se urmăreşte securitatea şi independenţa aprovizionării cu energie, iar singurele unităţi care folosesc acest cărbune sunt cele din cadrul Complexului Energetic Hunedoara.

'De asemenea, foarte important este faptul că prezentul act normativ asigură cadrul legal pentru alimentarea cu energie a consumatorilor finali, astfel încât să nu fie pusă în pericol siguranţa fizică sau securitatea persoanelor, a echipamentelor şi instalaţiilor electrice, ori integritatea Sistemului Energetic Naţional', adaugă iniţiatorii proiectului de act normativ.

AGERPRES