În primul rând este vorba de intrarea în vigoare a noului Cod civil. Acesta înlocuieşte vechiul cod din 1865, adoptat pe timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, şi aduce câteva elemente de noutate absolută: protecţia drepturilor personal-nepatrimoniale prin mijloace juridice specifice (de exemplu, consacrarea, ca mijloc specific de apărare, a dreptului la replică şi la rectificarea informaţiilor greşite apărute în presa audiovizuală); prevederi privind logodna, locuinţa familiei, alegerea regimului matrimonial şi divorţul pe cale administrativă; reglementarea generală a termenelor de decădere, conform Agerpres.

În al doilea rând este vorba de noul regulament de creditare al BNR. Potrivit regulamentului, împrumutătorii trebuie să dispună de o imagine cât mai fidelă a performanţei financiare a debitorilor lor, iar performanţa se încadrează în categorii care se notează de la A la E, în ordinea descrescătoare calităţii.

O a treia modificare este majorarea taxei de trecere a podurilor peste Dunăre. Taxa fusese redusă la jumătate la începutul lunii iulie a acestui an, în urma unui ordin al ministrului Transporturilor, Anca Boagiu. Începând de astăzi, taxa va reveni la tariful iniţial, stabilit prin Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 568 din 2010. Tarifele de trecere vor fi: pentru autoturisme şi vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, la podul de la Giurgeni-Vadu Oii – 9,00 lei, pentru motociclete, inclusiv cele cu ataş, la podul de la Feteşti-Cernavodă – 8,00 lei. Pentru autoturisme şi vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, la podul de la Feteşti-Cernavodă – taxa va fi de 11,00 lei.

A patra reprezintă un proiect în valoare de 35 milioane de euro, care a fost finalizat într-un termen de doar doi ani. Este vorba de Cluj Arena, acolo unde, oficiali şi mii de clujeni participă la festivitatea de inaugurare.