Potrivit art. 2, alin. (1) din Ordinul nr. 1832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 561/2011, Clasificarea ocupaţiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatorie pentru toate unităţile, atât cele de stat, cât şi private care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, la completarea tuturor documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei.

 

Alinierea la Standardele Internaţionale

 

COR este un nomenclator apărut în anul 1995 (aprobat prin Ordinul nr. 138/1949/1995), fiind înlocuit în anul 2011 cu o nouă Clasificare a ocupațiilor din România, aprobată prin Ordinul nr. 1832/856/2011 și care cuprindea aproximativ 4.000 de ocupații. Până la data de 31.12.2011, a existat o perioadă de tranziție, cele două nomenclatoare fiind utilizate în paralel.

 

Elaborarea COR a avut ca principal obiectiv alinierea la standardele internaționale, astfel încât să existe o clasificare mai eficientă care să poată fi folosită de toate țările în cazul recensămintelor populației, precum și de către agențiile naționale de ocupare a forței de muncă și de către alte aplicații orientate către client, astfel cum se menționează în Regulamentul (CE) nr. 1022/2009.

 

Pentru a asigura comparabilitatea între datele referitoare la ocupații din statele membre ale Uniunii Europene și cele din restul lumii, Organizația Internațională a Muncii a revizuit versiunea Clasificării internaționale standard a ocupațiilor ISCO-88, punând la dispoziție o nouă variantă, respectiv clasificarea revizuită ISCO-08.

 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 1352/2010 a fost aprobată, începând cu 01.01.2011, structura Clasificării ocupațiilor din România pe baza Clasificării internaționale standard a ocupațiilor – ISCO 08, până la nivelul grupelor de bază, urmată apoi de aprobarea unei noi structuri COR la nivel de ocupație (șase caractere), prin Ordinul nr. 1832/856/2011, intrat în vigoare la data 08.08.2011.

 

Anul 2013, anul modificărilor COR

 

Până în prezent, nomenclatorul COR a suferit diverse modificări și completări în vederea eliminării unor neconcordanțe, repetiții de funcții ce apăreau în mai multe locuri, radierea și introducerea unor ocupații noi, potrivit cerințelor pieței muncii.

 

Dacă în anul 2012 au fost introduse aproximativ 56 de noi ocupații și radiate 10, potrivit Ordinului nr. 177/81/2012, intrat în vigoare la data de 22.02.2012, în 2013 nomenclatorul COR a fost actualizat de mai multe ori, fiind introduse în total aproximativ 95 de noi ocupații și radiate doar 4.

 

Astfel, în data de 06.02.2013 a intrat în vigoare Ordinul nr. 150/132/2013, prin care au fost introduse 52 de ocupații, s-a modificat denumirea anumitor ocupații, altele fiind mutate dintr-o grupă de bază în alta.

 

Ulterior, a intrat în vigoare Ordinul nr. 2176/931/2013 la data de 13.11.2013, fiind introduse alte 44 de ocupații și radiate 4 din cele deja existente în COR.

 

În ce funcţii putem încadra angajaţii în prezent?

 

Prin intervențiile repetate, s-a dorit printre altele și corectarea anumitor neconcordanțe din nomenclator, însă cu toate acestea aceste etape nu au fost suficiente.

 

Un exemplu în acest sens ar fi faptul că din cele 56 ocupații considerate noi, introduse în 2012 prin Ordinul nr. 177/81/2012, de fapt una deja exista la acel moment cu același cod COR și denumire. Această situație nu a fost însă corectă ulterior, astfel că în nomenclatorul COR putem regăsi și în prezent următoarele două poziții cu același cod:

 

 • cod 235919 – director Centrul Judeţean de Asistenţă şi Resurse Educaţionale (CJARE)
 • cod 235919 – Director Centru Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE)

 

 

La data de 24.12.2013 este publicată în Monitorul Oficial nr. 836/2013 Hotărârea de Guvern nr. 1116/2013 ce modifică și completează HG nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii COR – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor – ISCO 08.

 

Astfel, se menționează noua structură COR, formată din 5 niveluri de clasificare:

 

 • nivelul I – grupe majore
 • nivelul II – subgrupe majore
 • nivelul III – grupe minore
 • nivelul IV – grupe de bază
 • nivelul V – detaliere la nivel de ocupație

 

Una din principalele modificări cu impact asupra nomenclatorului COR este introducerea a 5 noi grupe de bază, după cum urmează:

 

 • “2429 Specialiști în administrație neclasificați în grupele de bază anterioare”
 • “3414 Personal didactic în învățământul primar”
 • “3415 Personal didactic în învățământul preșcolar”
 • “3416 Instructori și asimilați din învățământ”
 • “3419 Personal în învățământ neclasificat în grupele de bază anterioare”

 

Modificările impuse prin HG nr. 1116/2013 intră în vigoare începând cu data de 22.02.2014, însă până la această dată ar trebui să avem în vedere prevederile legislative deja intrate în vigoare și anume nomenclatorul COR utilizat în prezent.

 

Atenţie la posibile obstacole la înregistrarea în REVISAL

 

Așa cum am amintit, utilizarea COR este obligatorie și, prin urmare, are implicații și asupra raporturilor de muncă, în relația angajat – angajator, în ceea ce privește completarea și înregistrarea contractelor individuale de muncă. Potrivit Legii nr. 53/2013 – Codul muncii republicat, art. 17, alin. (3), lit. d) și alin. (4), în conținutul contractului de muncă trebuie să se regăsească funcția/ocupația conform specificației COR.

 

De asemenea, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 500/2011 contractul de muncă trebuie înregistrat în Registrul de evidență a salariaților (Revisal), funcția/ocupația fiind un element obligatoriu ce trebuie raportat.

 

Totul decurge bine, atât timp cât angajatorul, în momentul în care dorește să încadreze salariați, identifică o funcție existentă deja în nomenclatorul COR al aplicației Revisal pe care să o utilizeze, însă situația se schimbă în cazul în care se dorește includerea în contractul de muncă a unei funcții noi, ce a fost inclusă în COR ulterior datei de 06.12.2011.

 

De exemplu, în prezent, dacă am dori să angajăm o persoană în funcția cu codul 242114 – Specialist în managementul riscului, introdusă în COR prin Ordinul 150/132/2013, vom constata că acest lucru nu este posibil.

 

Aplicația informatică utilizată în prezent de angajatori, și implicit de departamentul de payroll Accace, pentru evidența salariaților este Revisal versiunea 5.0.8.033, care conține în baza de date un nomenclator COR a cărui ultimă actualizare a fost efectuată la data de 06.12.2011, dată la care a apărut și ultima versiune a aplicației.

 

Revisal conține și un modul “Instrumente”, unde pot fi identificate două câmpuri strict legate de COR, respectiv “Coduri COR”, operație ce permite doar vizualizarea nomenclatorului COR existent și câmpul “Actualizare COR”, operație ce permite actualizarea manuală a codurilor COR ca urmare a modificării versiunii COR. Această opțiune însă nu are niciun impact asupra actualului nomenclator COR, dat fiind faptul că aplicația Revisal nu a mai fost actualizată până în prezent.

 

Prin urmare, angajatorul se află în situația fie să includă în contractul de muncă doar funcții cu codul și denumirea exact cum apar în nomenclatorul COR disponibil în Revisal, fie să includă în contract funcția dorită exact cum este prevăzută de legislația în vigoare și la momentul înregistrării în Revisal să selecteze din nomenclatorul COR un alt cod comparabil.

 

Cu toate acestea, sfatul specialiștilor Accace este să fie luate în considerare prevederile art. 9 din HG nr. 500/2011, potrivit căruia constituie contravenție și se sancționează cu amendă completarea registrului cu date eronate sau incomplete (amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei), precum și necompletarea elementelor contractului individual de muncă conform art. 3 din HG nr. 500/2011, respectiv necompletarea funcției/ocupației conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative (amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei).

 

Din acest motiv, varianta prudentă în acest moment este utilizarea funcțiilor/ocupațiilor disponibile în prezent în nomenclatorul COR al aplicației Revisal.

 

Având în vedere faptul că, așa cum se stipulează și în art. 11 din HG nr. 500/2011, Inspecția Muncii este instituția care adoptă soluția tehnică privind registrul în formă electronică și aplicația informatică pentru completarea și transmiterea registrului de către angajatori, în cadrul Accace considerăm că până la apariția unei noi versiuni actualizate a aplicației Revisal nu ar trebui aplicate amenzi pentru situații care, din punct de vedere tehnic, nu au fost încă soluționate.

 

Material realizat de Andreea Păun, Payroll Supervisor Accace

 

Te-ar putea interesa și: