„AFIR recomandă beneficiarilor să achiziţioneze acele maşini agricole (tractoare, combine etc) care sunt dimensionate corect pentru suprafaţa fermei pe care o lucrează şi care servesc cel mai bine tipului de exploataţie agricolă deţinut de aceştia. Astfel, se poate evita achiziţionarea de utilaje cu o putere mai mare decât cea necesară, ale căror costuri sunt mai ridicate şi a căror amortizare durează un timp mai îndelungat”, a menționat directorul general al instituţiei, Andras Szakal.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a publicat pe pagina oficială de internet (www.afir.info) clarificări legate de corelarea puterii utilajelor cu suprafaţa fermei în momentul achiziţionării de maşini agricole cu fonduri europene acordate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). 

La elaborarea acestor clarificări, AFIR a beneficiat de sprijinul Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Maşini Agricole din România (APIMAR). De asemenea, s-au avut în vedere mai multe considerente precum: media la nivelul Uniunii Europene care este de 3,26 cai putere (CP)/ hectar, la stabilirea parametrilor s-a considerat operaţia de arat în sol mediu cu panta sub 6% şi că perioada optimă de efectuare a lucrărilor s-a micşorat din cauza schimbărilor climatice, precum şi faptul că solurile grele se întind pe o suprafaţă mare a ţării noastre. 

Conform calculelor prezentate de AFFIR, un beneficiar care are în administrare o suprafaţă de 15 hectare va putea achiziţiona prin fonduri PNDR un tractor care are o capacitate de cel mult 60 CP (Coeficient 4 X 15 ha), cu condiţia să nu mai aibă în dotare un alt tractor. Pentru suprafeţe de 10 – 11 ha se acceptă un tractor de 45 CP. 

Totodată, un beneficiar care are în administrare o suprafaţă de 50 ha va putea achiziţiona prin fonduri PNDR un tractor cu o putere de maxim 125 CP, sau două tractoare de puteri mai mici, dar a căror putere însumată nu depăşeşte 175 CP (se ia în calcul inclusiv puterea celor pe care le deţine deja). Achiziţionarea mai multor tractoare trebuie justificată în Memoriul justificativ sau în Studiul de fezabilitate care se ataşează Dosarului Cererii de Finanţare care se depune pentru solicitarea de fonduri europene. 

Clarificările privind corelarea puterii utilajului cu suprafaţa fermei în vederea achiziţionării de maşini agricole prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) sunt disponibile pe pagina oficială de internet a AFIR (www.afir.info) la secţiunea Investiţii PNDR, în pagina dedicată fiecărei submăsuri de investiţie prin care se pot achiziţiona maşini agricole (sM 4.1, sM 4.1a, şi sM 6.1).

Sursa: Agerpres