Programul IMM Leasing conține o listă de bunuri ce pot fi achiziționate de către firmele doritoare prin intermediul contractelor de leasing garantate de Guvern. Sunt prezentate cinti tipuri de categorii de bunuri, deși programul nu se limitează la acestea.

Care sunt bunurile pe care firmele  le pot achiziționa

Autoutilitare

Firmele doritoare ar putea achiziționa vehicule de transport marfă, definite ca fiind „autovehicul din categoria N1, N2 sau N3, cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de mărfuri și care poate tracta o remorcă”.

Autocare

Este vorba despre autobuze cu mai mult de 22 locuri pe scaune, mai precis:

-destinate sau echipate pentru transportul de persoane așezate pe scaune

-au spații speciale pentru transportul bagajelor pe distanțe mari

-sunt amenajate și dotate pentru a asigura confortul persoanelor transportate; au interdicția de a transporta persoane în picioare

Echipamente

„Totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate […], destinate desfășurării de către beneficiarul eligibil a activităților economice conform codului CAEN finanțat”. Mai precis, este vorba despre mașini, utilaje și instalații de lucru.

Utilaje

Utilajele sunt definite ca fiind bunuri „necesare pentru efectuarea de către beneficiar a unei anumite lucrări sau pentru asigurarea procesului de producție conform CAEN finanțat”.

Echipamente IT

„Totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate, sistemele hardware și software și/sau tehnologia necesară pentru prelucrarea – procurarea, procesarea, stocarea, convertirea și transmiterea informației prin folosirea computerelor tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă, copiator, multifuncțională (inclusiv sisteme portabile), licențe necesare desfășurării activității și sisteme audiovideo.

Ce trebuie să facă cei interesați

În primul rând, IMM-urile vor aplica prin trimiterea documentelor instituțiilor financiare implicate în schema de ajutor de stat (finanțatorilor), cu care contractul de leasing va fi încheiat.

După aceea, odată aprobată solicitarea IMM-ului, după normele interne ale finanțatorului, acesta va trebui să transmită o solicitare privind acordarea garanţiei de stat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM).

În zece zile de la transmiterea solicitării, împreună cu documentele relevante, FNGCIMM îi va comunica finanțatorului decizia. Dacă decizia va fi de acordare a garanției, finanțatorul și beneficiarul vor semna contractul de garantare şi acordul de finanţare.