UPDATE: Guvernul României pregăteşte o reformă globală a sistemului de sănătate, reformă care va fi pusă în aplicare prin intermediul unei strategii ce va conţine principalele obiective de îndeplinit, dar şi termenele limită pentru realizarea acestora, se arată în raportul î FMI.

În strategie vor fi menţionate clar măsurile propuse şi demersurile legislative care sunt necesare pentru atingerea acestor obiective. Principalul scop al reformei este de a creşte eficienţa cheltuielilor făcute în domeniul sănătăţii, de a spori eficienţa serviciilor medicale şi, drept urmare, de a îmbunătăţi rezultatele finale ale sistemului sanitar din România.

Pentru atingerea obiectivelor menţionate, Guvernul va stabili în primul rând un pachet de servicii medicale care vor fi finanţate de la bugetul de stat, în limita fondurilor disponibile. De asemenea, acolo unde este posibil, serviciile medicale efectuate la nivelul spitalelor vor fi externalizate către policlinici şi cabinete medicale. Nu în ultimul rând, va fi reevaluat sistemul de finanţare a spitalelor, urmând să fie revizuite programele de sănătate publică.

FMI estimează că economia României va înregistra o creştere de 1,6% în 2013 şi de 2% în 2014, în timp ce rata inflaţiei se va situa la 4,5% anul acesta şi la 3% anul viitor, se arată în raportul publicat pe site-ul instituţiei financiare internaţionale.
Legăturile financiare şi comerciale strânse ale României cu alte state din UE oferă oportunităţi de creştere pe termen mediu dar, ţinând cont de recesiunea cu care se confruntă zona euro, aceste legături atenuează actualele perspective, se arată în raportul FMI, întocmit după ultimele evaluări din cadrul acordului preventiv cu România. Intrările masive de capital de dinaintea crizei nu se vor relua probabil curând ca sursă de creştere, iar absorbţia fondurilor europene, deşi se îmbunătăţeşte gradual, rămâne scăzută şi nu va putea îmbunătăţi semnificativ creşterea. Aceste evoluţii pun în prim plan continuarea implementării politicilor fiscale şi monetare care sprijină stabilitatea macroeconomică şi intensificarea reformelor structurale pentru a îmbunătăţi climatul de afaceri şi livrarea serviciilor în sectoarele cheie, cum ar fi energia şi transporturile, avertizează FMI. Dacă România va deveni mai atractivă pentru investiţii, vor fi stimulate creşterea economiei, crearea de locuri de muncă şi apropierea de nivelul mediu al veniturilor din UE.
Creşterea Produsului Intern Brut ar urma să ajungă la 1,6% în 2013 datorită redresării cererii interne, deoarece incertitudinile politice s-au domolit, politica fiscală este puţin mai relaxată, absorbţia fondurilor europene s-a reluat, iar producţia agricolă a revenit la un nivel mai normal. Contribuţia exporturilor nete este aşteptată să continue şi în 2014, când avansul economiei va ajunge la 2%, apreciază FMI. Datorită redresării pieţei forţei de muncă şi a investiţiilor, creşterea potenţială a Produsului Intern Brut ar urma să se majoreze de la 1,4% în ultimii ani la aproape 3% până în 2018.

Inflaţia ar urma să rămână peste 4,5% în mare parte din 2013, deoarece va fi nevoie de timp pentru a se atenua recentul şoc legat de preţul alimentelor şi de majorarea tarifelor administrative. Rata inflaţiei anuale ar urma să scadă în a doua jumătate a lui 2013, ajungând la 3,6% până la sfârşitul anului şi la 3% până la sfârşitul lui 2014, estimează FMI.

Deficitul de cont curent al României va rămâne sub 4% din PIB în 2013-2014, conform raportului FMI. Creşterea importurilor, stimulată de majorarea cererii pe plan intern, ar urma să depăşească uşor avansul exporturilor, afectat de încetinirea creşterii principalilor parteneri economici ai României.

Intrările de capital ar urma să crească, investiţiile străine directe se vor majora în 2014, după recentul nivel scăzut.

Sursa: Agerpres