"ASF este o instituție de excelență și de aceea vrem ca toți cei care lucrează în cadrul Autorității să fie specialiști de înaltă ținută morală și profesională.  Noua procedură de recrutare și selecție stabilește criterii și metodologii care ne vor ajuta să avem în cadrul organizației, în proporție majoritară, profesioniști desăvârșiți", a declarat președintele ASF, Mișu Negrițoiu.

Conform documentului citat, care intră în vigoare de la 1 iulie 2014, ocuparea posturilor vacante în cadrul Autorităţii se face printr-o selecţie externă și internă desfăşurată simultan.

Recrutarea în ASF se face prin concurs (test profesional, evaluarea compatibilității cu postul prin testare psihometrică și interviu, interviul socio-profesional) la care participă cel puţin 3 candidaţi interni şi externi pentru fiecare post în parte, se arată într-un comunicat al instituţiei.

ASF a publicat pe site-ul propriu documentul privind "Politica de recrutare şi selecţie".

Criteriile generale evaluate în vederea stabilirii compatibilităţii candidatului cu postul vacant sunt următoarele: nivelul şi profilul studiilor absolvite; experienţa profesională; competenţele asociate profilului postului vacant, conform Modelului de competențe al ASF; recomandările de la angajatorii anteriori ai candidatului, acolo unde este cazul.

Pentru ocuparea posturilor vacante de conducere se au în vedere următoarele criterii obligatorii: studii de master/doctorat/postuniversitare în domeniul de specialitate sau experienţă managerială pe posturi cu studii superioare de minimum 3 ani pentru ocuparea postului de şef serviciu/funcţii asimilate şi, respectiv, minimum 5 ani pentru funcţii de director/ funcţii asimilate; experienţa în domeniul de activitate aferent postului scos la concurs; competenţele asociate profilului postului vacant, conform Modelului de competențe al ASF; absolvirea unor cursuri de management și/sau leadership; cunoașterea limbii engleze la un nivel necesar pentru performarea atribuțiilor sale (redactarea documentelor utilizate în limba engleză, susținerea conversațiilor e-mail și face to face, argumentarea ideilor proprii și luarea de poziții, suținerea unor prezentări și participarea activă la conferințe și seminarii); cunoștințe IT la un nivel necesar pentru performarea atribuțiilor sale (redactarea documentelor utilizate pentru desfășurarea activității, utilizare e-mail și navigare intranet și internet, elaborarea și suținerea de prezentări la conferințe și seminarii, precum și utilizarea altor softuri necesare desfășurării activității); bună reputaţie profesională.

De asemenea, ASF lansează şi Programul Tinere Talente, dedicat atragerii de tineri absolvenți ai facultăților, masteratelor şi doctoratelor de profil, precum și recrutării de tineri angajați care să se implice în procesul de redresare și dezvoltare a instituției.

Aici pot aplica tineri angajați care au media de absolvire minimum 8,75 în economie, drept sau matematică și au experienţă profesională de minimum 2 ani pe piața financiară, guvernamentală, de cercetare sau diplomă de master sau doctorat (calificativ general de minimum 8,75 sau echivalent).

Candidaţii la programul Tinere Talente trebuie să îndeplinească următoarele criterii: vârsta maximă împlinită 32 ani; cunoaşterea la nivel avansat a limbii engleze; cunoştinţe de nivel avansat pentru utilizarea tehnologiei informaționale în activitatea curentă; calităţi analitice, gândire creativă, orientare către rezolvarea problemelor.