Potrivit legislaţiei în vigoare până pe 5 septembrie, faptele înscrise în cazierul fiscal al contribuabililor erau radiate după cinci ani de la data rămânerii definitive a actului prin care erau sancţionate aceste fapte.

Aceste prevederi legale au fost modificate începând cu data de 5 septembrie 2011, prin Ordonanţa Guvernului nr.25/2011. Modificările aduse vizează condiţiile de scoatere din evidenţa cazierului a datelor sau faptelor înscrise în bazele de date privind cazierul fiscal, prin circumstanţierea acestor condiţii în funcţie de natura faptelor înscrise.

Astfel, faptele înscrise în cazierul fiscal sancţionate drept contravenţii se scot din cazierul fiscal dacă aceşti contribuabili nu au mai săvârşit fapte de natura celor înscrise în cazierul fiscal timp de un an de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte, dacă îşi achită amenzile contravenţionale. Dacă amenzile nu au fost plătite, va fi scos din evidenţă la data achitării amenzilor sau după cinci ani.

Pentru contravenţiile la regimul produselor accizabile, pentru scoaterea din cazierul fiscal nu are relevanţă achitarea amenzilor, aplicându-se vechea regulă de scoatere din cazier, respectiv după cinci ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancţionate aceste fapte.

Condiţii pentru firmele inactive

Datele privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent se scot din cazierul fiscal la data stingerii creanţelor fiscale datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare, însă nu mai devreme de un an de la data comunicării deciziei organului fiscal rămasă definitivă, se arată în proiectul Fiscului. În situaţia în care creanţele fiscale nu au fost stinse în termen de cinci ani de la comunicarea deciziei, scoaterea din evidenţă se realizează începând cu această dată.

Datele privind inactivitatea fiscală înscrise în cazierul fiscal al firmei declarate inactive şi al reprezentanţilor legali ai acesteia se scot din cazierul fiscal în funcţie de motivul declarării stării de inactivitate fiscală, după cum urmează:
a) pentru contribuabilii declaraţi inactivi fiscal, în condiţiile Codului de procedură fiscală, întrucât nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative prevăzute de lege, datele privind inactivitatea fiscală se scot din cazierul fiscal al companiei inactive şi al reprezentanţilor legali la data reactivării contribuabilului;
b) pentru contribuabilii declaraţi inactivi fiscal de inspecţia fiscală, datele privind inactivitatea fiscală se scot din cazierul fiscal al firmei inactive şi al reprezentanţilor legali după trei luni de la data reactivării contribuabilului.