Un tânăr cu diplomă de învățământ superior în domeniul economic care vrea să presteze acest tip de serviciu trebuie să primească licenţă de la Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR). Dar asta după ce va urma un stagiu de pregătire de trei ani, unde accede pe bază de examen şi la capătul căruia îi vor fi testate cunoştinţele acumulate. Pe site-ul filialei Bucureşti a CECCAR sunt trecute costurile aferente acestei ocupaţii. Taxa de înscriere la examenul de admitere se cifrează la 175 euro. Pentru stagiari, tariful profesional este de 150 euro pe an, iar stagiul durează trei ani, perioadă ce însumează aşadar 450 de euro. Odată dobândită titulatura, noul specialist are două variante: să se angajeze la o companie din domeniu ori să îşi înfiinţeze propria firmă. Taxa de înscriere în Tabloul Corpului se ridică la 40 de euro pentru expertul contabil şi la 150 de euro pentru societatea de expertiză. Taxa pentru obţinerea duplicatului de carnet este de 50 de euro, iar cea pentru duplicatul de parafă, 25 lei (aproximativ 5 euro). Rezultă o cheltuială totală de 720 euro pentru expertul fără firmă şi 830 euro pentru cel cu firmă.

După ce începe să practice activitatea, expertul contabil activ va achita anual o cotizaţie fixă de 400 lei (90 euro). Experții contabili care profesează prin intermediul societăților membre CECCAR vor plăti 200 lei (45 euro). Pentru firma de expertiză, cotizaţia fixă este de 800 lei (180 de euro). Mai există şi o cotizaţie variabilă de 1,2% din cifra de afaceri a fiecărui membru persoana fizică sau persoana juridică.

Câștiguri atractive

Ramona Ceacu, HR manager la compania de consultanţă Accace Romania, spune că un tânăr care se lansează în acestă carieră câştigă, în primul an de activitate, când încă face contabilitate primară, în jur de 400-500 de euro pe lună, dar după 5 ani poate ajunge la 1.000 de euro şi chiar mai mult. În acest timp, însă, şi-a luat şi licenţă de la CECCAR sau ACCA (instituţie de certificare internaţională). Pachetul salarial include costurile necesare acestor certifcări. „Pentru un tânăr începător este avantajos să pornească de la un job care să îi dea posibilitatea să acumuleze un volum mare de cunoştinţe într-un timp cât mai scurt, la o companie certificată sau la un departament al unei firme din industrie“, a declarat Ramona Ceacu. „El va lucra pentru clienţi, va căpăta experienţă şi astfel îi va veni mai uşor când va ajunge într-o funcţie superioară. Fără un start bun, va rămâne mediocru până la o anumită vârstă şi, din acel moment, îi va fi foarte greu să mai avanseze. O altă cerinţă este aceea de a fi deschis la tehnologie. Contabilul de azi nu mai e acea persoană care doar vede cifre şi conturi. Acesta trebuie să vină cu soluţii, să facă legătura dintre acele numere şi top management“, a adăugat Ceacu. Accace România are printre parteneri dezvoltatorul de soluţii IT Infinity şi Camera de Comerţ Româno-Britanică.

Ce şanse are un expert contabil care porneşte pe cont propriu, înfiinţându-şi o companie? „Cu muncă, studiu, învăţătură permanentă, după 3-5 ani de activitate poţi să ajungi la comenzi de mii sau chiar zeci de mii de euro pe lună“, a declarat Anişoara-Adriana Badiu, senior partner la 3B Expert Audit, companie prezentă pe piaţă de 16 ani.

Riscurile meseriei

Această meserie prezintă însă şi unele pericole. „Riscurile pot apărea din erori voite sau nevoite. De exemplu, nu ai calculat bine impozitele pentru clienţii tăi şi atunci vin majorări de plată pentru întârzierile create“, a explicat Badiu. Pentru astfel de situaţii, contabilul trebuie să aibă asigurare de risc profesional. El va suporta penalităţile, urmând ca apoi să recupereze banii de la compania de asigurare. Există şi cazuri când expertul contabil poate ajunge la închisoare, dacă instituţiile de anchetă constată că a comis o fraudă. „Orice document trebuie înregistrat, ca să nu existe circuit la negru. Dacă se constată că firma avea 1.000 de tone la un anumit produs şi numai 800 de tone au fost contabilizate şi că expertul ştia de această diferenţă, atunci e fraudă. Să zicem că ai de făcut o operaţiune, să încadrezi venitul în cheltuieli. Este necesară o notă de fundamentare care să specifice cadrul legal pentru acea operaţiune. Fără acea notă, eroarea poate fi considerată fraudă şi sancţionată pe cale penală“, a spus Anişoara-Adriana Badiu.

Ce documente sunt necesare la examen

Potrivit regulamentului aprobat de CECCAR, pentru susţinerea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil, cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente: certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină; curriculum vitae, cu declarație pe proprie răspundere semnată de solicitant; copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare, cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale; certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat. Candidaţii vor susţine teste la disciplinele: contabilitate, fiscalitate, drept, evaluarea economic şi financiară a întreprinderilor, audit, expertiză contabilă, deontologia profesiei de contabil.

Atribuţiile expertului contabil

Expertul contabil ţine sau supraveghează contabilitatea, întocmeşte sau verifică şi semnează situaţiile financiare, acordă asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii, efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice.