La 31 decembrie 2011, lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile era de 65.901 km, cu 2.806 km mai mare pe total ţară faţă de situaţia existentă la sfârşitul anului 2010.

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din toată ţara s-a cifrat la sfârşitul anului 2011 la peste 1,022 miliarde mc, cu 1,877 milioane mc mai puţin faţă de anul 2010. Din această cantitate, apa potabilă pentru uz casnic s-a ridicat la 677,039 milioane mc, reprezentând 66,2 % din total. Proporţia apei potabile distribuită consumatorilor care au instalate apometre, în totalul distribuit, este de 87,5 %, diferenţa de cantitate de apă potabilă distribuită fiind înregistrată în sistem ‘pauşal’.

În anul 2011, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populaţiei şi din unităţile economice şi sociale, precum şi tratarea lor în staţii de epurare, s-a desfăşurat în 309 municipii şi oraşe şi 552 comune. Lungimea totală a reţelei de canalizare din România, la sfârşitul anului 2011, a fost de 2.3137,2 km, din care 19.088,4 km în municipii şi oraşe. Comparativ cu anul precedent, în 2011 lungimea reţelei de canalizare s-a extins cu 1.159,7 km (respectiv cu 198,0 km în mediul urban şi cu 961,7 km în mediul rural). Anul trecut, un număr de 9.319.223 locuitori aveau locuinţele conectate la sistemele de canalizare, aceştia reprezentând 43,5% din populaţia României.

În ceea ce priveşte epurarea apelor uzate, populaţia cu locuinţele conectate la sistemele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare, în anul 2011, a fost de 8.568.774 persoane, cu 2.027.550 persoane mai mult decât în anul 2010. Creşterea este datorată, în principal, punerii în funcţiune a staţiei de epurare a apelor uzate de la Glina, Bucureşti.

La sfârşitul anului 2011, lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor naturale era de 35.680,7 km, din care 20.690,6 km în municipii şi oraşe. În cursul anului s-au distribuit gaze naturale în 876 localităţi, din care 241 în municipii şi oraşe. Comparativ cu anul precedent, în anul 2011 lungimea conductelor de distribuţie a gazelor naturale s-a extins cu 955 km, din care în municipii şi oraşe cu 197,5 km. Volumul gazelor naturale distribuite la sfârşitul anului 2011 a fost de circa 10,27 miliarde mc, cu 630,6 milioane mc mai mult faţă de anul precedent. Din totalul volumului gazelor naturale distribuite în anul 2011, 2,963 miliarde mc au fost destinate consumului casnic, reprezentând 28,8 % faţă de volumul total al gazelor naturale distribuite. Din volumul total al gazelor distribuite, 90,7 % au fost consumate în mediul urban.

Energia termică distribuită în anul 2011, pe teritoriul României a fost de peste 12,341 milioane Gcal, (cu 459.841 Gcal mai puţin faţă de anul 2010), din care pentru populaţie 1,045 milioane Gcal, (cu 555.589 Gcal mai puţin faţă de anul 2010). Aceasta a fost distribuită în 102 localităţi din România din care, în 93 municipii şi oraşe. Faţă de anul 2010, nu s-a mai distribuit energie termică în următoarele oraşe: Mizil, Corabia şi Calafat. La sfârşitul anului 2011, lungimea totală a străzilor din localităţile urbane ale României însuma 27.846 km, străzile modernizate (în lungime de 17.413 km) reprezentând 62,5% din total.

În aria municipiilor şi oraşelor, suprafaţa spaţiilor verzi sub formă de parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, terenuri ale bazelor şi amenajărilor sportive era la sfârşitul anului 2011, de 2.2451 ha. La finele anului trecut, suprafaţa intravilană înregistra 435.050 ha, cu 10.424 ha mai mult faţă de anul 2010.