Primarul general, Gabriela Firea, a precizat în debutul şedinţei că în urma aplicării proiectului urmează să se asigure internet gratuit în toate spaţiile publice, precum parcuri, grădini, spitale, teatre sau muzee. 

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului vor fi stabiliţi pe baza unui studiu de fezabilitate, care va fi supus aprobării CGMB, reiese din proiect. 

În expunerea de motive, primarul general, Gabriela Firea, invocă prevederile hotărârii 58/1998 pentru aprobarea Strategiei naţionale de informatizare şi implementare în ritm accelerat a societăţii informaţionale şi a Programului de acţiuni privind utilizarea pe scară largă şi dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţiei în România, precum şi ale Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020. 

"Pentru a veni în întâmpinarea obiectivelor Strategiei naţionale de informatizare şi Acţiunilor propuse în cadrul Planului de Acţiuni Comune – Agenda Digitală, Municipiul Bucureşti îşi propune să realizeze proiectul 'WI-FI Gratuit în Bucureşti', care să asigure acces gratuit la internet în Bucureşti. Proiectul urmăreşte: promovarea obiectivelor aflate în administrarea Municipiului Bucureşti; asigurarea accesului rapid al cetăţenilor şi organizaţiilor la informaţii; asigurarea accesului rapid al cetăţenilor şi organizaţiilor la servicii publice electronice; îmbunătăţirea accesului la internet prin creşterea gradului de acoperire a reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză în bandă largă; creşterea gradului de utilizare a internetului", se arată în raportul de specialitate.