Potrivit bugetului de venituri și cheltuieli al companiei Metrorex, cheltuielile de natură salarială pentru cei 4.560 de angajați de la metrou se ridică la circa 427 milioane de lei, (circa 93 milioane euro), din care 393 milioane de lei, (peste 86 milioane de euro) sunt cheltuieli cu salariile 

Din datele prezentate în bugetul de venituri și cheltuieli al companiei Metrorex, 5408 lei, (proape 1.200 euro) repreztină câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat. Pe lângă salarii, anfajații Metrorex primesc o serie de sporuri și au alte  beneficii negociate în baza contractului colectiv de muncă.