Bruxelles-ul a avertizat România că piaţa de energie nu e total transparentă şi că preţurile nu se formează liber. Impactul regulilor europene în domeniu este mult mai mare.

Adrian Borotea
Director Afaceri Corporatiste, CEZ România

Ce impact ar putea avea prevederile pachetului legislativ de liberalizare a pieţei europene de energie asupra pieţei de electricitate din România?

CE do­reşte ca toţi cetă­ţenii europeni să beneficieze de avantajele unei adevărate pieţe concurenţiale. Principalele aspecte vizează libertatea de alegere a consumatorului, pre­ţuri corecte, energie curată şi siguranţa alimentării. Unele funcţionează deja în România, iar altele, de exemplu noţiunea de consumator vulnerabil sau simplificarea procedurilor de schimbare a furnizorului, sunt în curs de implementare.

166-32897-08_plugged_27.jpgCe efecte ar putea avea respectivul pachet legislativ asupra consumatorilor de energie electrică din România?

Va exista posibilitatea schimbării gratuite a furnizorului. În cazul unei evaluări pozitive a implementării contorizării inteligente, consumatorii casnici vor avea acces online la datele de consum şi vor putea să-şi optimizeze factura, vor putea fi conectaţi/deconectaţi de la distanţă şi vor putea fi limitaţi la nivelul energiei/puterii maxime pe care o plătesc.

Cum stă România în ceea ce priveşte separarea dintre producătorii şi distribuitorii de energie electrică decisă de Parlamentul European? Ce model ar trebui adoptat?

Implementarea separării în energia electrică s-a realizat până la 1 iulie 2007. În cazul CEZ, fosta Electrica Oltenia, s-a divizat în CEZ Distribuţie şi CEZ Vânzare. Practic, astăzi, toţi operatorii de distribuţie, posesori de contracte de concesiune, sunt societăţi separate. Propunerea de restructurare a sectorului energetic, aflată în dezbatere, trebuie să ia în considerare respectarea principiilor sus-menţionate.

166-32895-08gv27.jpgVasile Grasin
Certified Energy Manager, EU Project Manager, Eco Erg Consulting

Ce impact ar putea avea prevederile pachetului legislativ de liberalizare a pieţei europene de energie asupra pieţei de electricitate din România?

Aplicarea pachetului le­gislativ va duce la eliminarea principalelor disfuncţionali­tăţi ale pieţei din România, respectiv menţinerea unor preţuri reglementate, de care beneficiază în momentul actual mai ales consumatorii eligibili mari, lipsa de informaţii transparente asupra cantităţilor şi preţurilor reale din mixul de energie sau slaba cooperare între operatorii de sisteme de transport al energiei.

Ce efecte ar putea avea respectivul pachet legislativ asupra consumatorilor de energie electrică din România?

Clienţii vor avea dreptul de a primi toate datele relevante privind consumul, cu obligaţia furnizorilor de a specifica ponderea fiecărei surse de energie în mixul realizat. Clienţilor casnici şi mi­cilor companii li se va garanta energie electrică de o calitate bine definită, la preţuri rezonabile, transparente, uşor comparabile şi nediscrimina­torii. Vor fi şi măsuri de protecţie a consumatorilor vulnerabili.

Cum stă România în ceea ce priveşte separarea dintre producătorii şi distribuitorii de energie electrică decisă de Parlamentul European? Ce model ar trebui adoptat?

Modelul de separare totală a proprietăţii între companiile de producţie de cele de transmisie asigură şansa fiecărui producător de a furniza energie într-o piaţă reală, competitivă, la un raport corect calitate/preţ, conduce la o dezvoltare armonioasă a reţelei de transport, asigură continuitatea în alimentare şi împiedică monopolul unor companii mari.

166-32896-08_jeanconstantinescu_27_c.jpgJean Constantinescu
Preşedinte IRE

Ce impact ar putea avea prevederile pachetului legislativ de liberalizare a pieţei europene de energie asupra pieţei de electricitate din România?

Deşi până acum nu am fost codaşi în ceea ce pri­ve­şte liberalizarea pieţei, ba chiar dimpotrivă, vor exista, totuşi, anumite efecte la nivelul pieţei. Va avea loc o transparentiza­re a operaţiunilor, o supra­veghere mai strictă a pie­ţei, o deschidere a frontierelor  în ceea ce priveşte capacităţile de interconectare, dar şi un impact pozitiv asupra investiţiilor în infrastructura energetică.

Ce efecte ar putea avea respectivul pachet legislativ asupra consumatorilor de energie electrică din România?

Am intrat într-o epocă în care preţurile vor creşte volens nolens pentru că trebuie să avem o calitate mai bună a serviciilor, iar energia să fie mai „curată“. Totuşi, în paralel, consumatorii vor fi mai bine trataţi, mai bine protejaţi, mai informaţi. Ceea ce, în ultimă instanţă, îi va putea ajuta să consume mai judicios şi să reuşească să obţină facturi mai mici în ciuda creşterilor de preţuri.

Cum stă România în ceea ce priveşte separarea dintre producătorii şi distribuitorii de energie electrică decisă de Parlamentul European? Ce model ar trebui adoptat?

Noi am fost foarte avansaţi în separarea dintre producţie şi distribuţie şi apoi în cea dintre distribuţie şi furnizare. Nu s-a făcut, încă, o separare patrimonială între furnizori şi distribuitori, însă asta ar însemna, probabil, vânzarea uneia dintre activităţi. Cred că societăţile de stat din domeniu sunt cele mai întârziate din acest punct de vedere.