Totodată, câştigul salarial mediu nominal brut a fost, în august, de 2.005 lei, în scădere cu 22 lei faţă de luna iulie. De altfel, în august, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna precedentă, când s-au acordat prime ocazionale, chiar și prime de vacanţă sau prime anuale, sume din profitul net şi din alte fonduri.
Tot din datele INS mai reiese că cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net, adică între 6% şi 9%, s-au înregistrat în fabricarea produselor textile, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi de servicii informatice.
Creşteri între 5% şi 10% în extracţia cărbunelui
Pe de altă parte, s-au înregistrat creşteri între 5% şi 10% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, industria metalurgică, extracţia minereurilor metalifere şi între 2% şi 5% în activităţi de servicii anexe extracţiei, captarea, tratarea si distribuţia apei, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, activităţi de editare, silvicultură şi exploatare forestieră.
În sectorul bugetar au fost raportate scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna iulie în învăţământ (-3,8%), din cauza încetării plăţii cu ora a personalului didactic şi a plăţii participării cadrelor didactice în comisiile de examinare şi în administraţia publică (-0,2%).
În sănătate şi asistenţă socială câştigul salarial mediu net din luna august a crescut uşor (+0,5%) datorită neefectuării plăţii sau încheierii contractelor personalului cu salarii mici din domeniul asistenţei sociale. De asemenea, comparativ cu luna iulie 2010, câştigul salarial mediu net din august 2011 a crescut, în sectorul bugetar, cu 16,1% – în sănătate şi asistenţă socială, cu 10,4% în administraţia publică și cu 7,3% în învăţământ.
Față de octombrie 2010, câştigul salarial mediu net a urcat în sectorul bugetar cu 16,8% în administraţia publică, cu 14,2% în sănătate şi asistenţă socială, respectiv cu 4,6% în învăţământ.
Indicele câştigului salarial real pentru august faţă de iulie, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 99,2%. Comparativ cu luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 118,1%, cu -0,9 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna iulie 2011.
Indicele câştigului salarial nominal net se calculează ca raport între câştigul salarial mediu nominal net din luna curentă şi cel din luna de comparaţie, exprimat procentual.