CNPP transmite următorul lucru: „[a]vând în vedere că, în prezent, instituţiile de învăţământ comunică prin mijloace electronice adeverinţele prin care se face dovada continuării studiilor, iar aceşti beneficiari au posibilitatea de a le transmite caselor teritoriale de pensie prin aceleaşi modalităţi, adeverinţele în cauză, transmise electronic, constituie dovada privind continuarea studiilor şi vor fi avute în vedere la acordarea pensiei de urmaş, respectiv la continuarea plăţii pensiei de urmaş”.

Trebuie menționat că anul acesta adeverințele sunt trimise de școli prin mijloace electronice. Prin urmare, cei ce primesc astfel de pensii pot trimite autorităților aceste documente, nu adeverințele în original, subliniază CNPP.

Totuși, beneficiarii pensiei de urmaș vor trebui să prezinte autorităților și documentul în original, până la sfârşitul anului şcolar 2020-2021.

Cui se aplică aceste reguli

CNPP explică faptul că aceste reguli se aplică copiilor ce trebuie să primească sau primesc deja pensie de urmaș, ce au împlinit deja vârsta de 16 ani. De asemenea, condițiile pentru acordarea pensiei de urmaș sunt stabilite de Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Conform acesteia, pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor, dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.

Actul normativ menționează și faptul că au dreptul la pensia de urmaș copiii cu vârsta de până la 16 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani.

„În situația copilului, beneficiar al unei pensii de urmaș, care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs”, este scris Legea pensiilor.

Casa de Pensii tocmai a făcut anunțul

Numărul total al beneficiarilor indemnizaţiei sociale pentru pensionari a fost de 946.320 de persoane în luna septembrie, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

Din totalul beneficiarilor de indemnizaţie socială înregistraţi în septembrie, 797.585 erau pensionari din sistemul public, iar 148.735 erau pensionari proveniţi din fostul sistem de pensii al agricultorilor.

În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizaţiei suportate de la bugetul de stat a fost de 298 de lei. Cele mai mari valori au fost înregistrate în judeţele Cluj – 349 lei, Bistriţa-Năsăud – 342 lei şi Hunedoara – 336 lei.

Cei mai mulţi beneficiari ai acestei indemnizaţii erau în Bucureşti – 35.091 şi în judeţele Suceava – 32.154 pensionari, Iaşi – 28.518 şi Dolj – 27.801.