Pensionarii români pot beneficia de pensii dacă locuiesc în străinătate

Pensionarii care locuiesc străinătate, în alt stat membru al Uniunii Europene, trebuie să depună o cererea pentru pensie la instituția de asigurări sociale de la locul de domiciliu. Această instituție va gestiona toate formalitățile cu instituția competentă din România pentru a vă asigura că veți primi pensia fără a fi necesară prezența dumneavoastră în România în acest scop.

Pe durata în care ați lucrat legal în alt stat membru al Uniunii Europene, nu este necesar să rămâneți asigurat în sistemul public de pensii din România prin încheierea unui contract de asigurare facultativă cu casa teritorială de pensii de la locul de domiciliu sau de reședință. Acest lucru se datorează principiului de totalizare a perioadelor de asigurare atunci când sunt calculate drepturile de pensie.

Dacă ați făcut acest lucru, contribuțiile vor fi valorificate la stabilirea drepturilor de pensie de către casa teritorială de pensii competentă din România.

De menționat că, plata pensiilor este asigurată de CNPP prin intermediul Citibank Europe, Dublin, sucursala din România.

Care este procedura de transfer a pensiei în străinătate?

Pentru a beneficia de pensie trebuie să deschideți un cont la orice bancă de pe teritoriul statului de domiciliu. CNPP precizează că nu este necesară deschiderea contului la o bancă aparținând Grupului Citi. Totuși, această opțiune poate duce la taxe de transfer bancar mai reduse.

Apoi, detaliile bancare trebuie comunicate către instituția plătitoare prin intermediul declarației de transfer. Este vorba despre casa teritorială de pensii în evidența căreia se află dosarul de pensie. Datele vor include adresa completă a beneficiarului, denumirea și adresa băncii beneficiarului, codul SWIFT/BIC al băncii beneficiarului, acolo unde e cazul, precum și numărul de cont internațional bancar.

Declarația de transfer in străinătate a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii, însoțită de documentul care confirmă detaliile bancare și de copia actului de identitate al titularului care atestă domiciliul său actual se pot depune direct de către titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, la sediul casei teritoriale de pensii în a cărei evidență se află dosarul de pensie.

Aceste documente pot fi expediate prin poștă, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail (scanate) transmise la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postată de instituția menționată pe site-ul acesteia.