Anunț important de la Casa de Pensii pentru elevii urmași. Aceștia au obligația de a prezenta un document care să ateste faptul că urmează o formă de învățământ.

Elevii urmaşi care au împlinit vârsta de 16 ani au obligaţia să prezinte, până la data de 25 septembrie 2021, adeverinţa din care să rezulte că, în anul şcolar în curs, urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii.

În cazul nedepunerii adeverinţei, pensia de urmaş aferentă lunii octombrie 2021 se reţine de la plată”, se arată în anunţul Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP).

Reguli noi și pentru studenții urmaşi

Nu doar elevii sunt vizaţi de aceste modificări, ci şi studenţii. Ce obligaţii au, de acum încolo, studenţii urmaşi de până în 26 de ani?

În ceea ce priveşte studenţii urmaşi, în vârstă de până la 26 de ani, aceştia au obligaţia, după caz:

  • să depună la sediul caselor teritoriale de pensii  – până la data de 25 septembrie 2021 – o declaraţie pe propria răspundere privind continuarea studiilor (model);
  • să prezinte caselor teritoriale de pensii – până la data de 25 octombrie 2021 – adeverinţa în original sau copie/electronic din care să rezulte că, în anul universitar în curs, urmează o formă de învăţământ superior, organizată potrivit legii;
  • să depună adeverinţa în original la sediul casei teritoriale de pensii – până la data de 25 decembrie 2021.

În cazul nerespectării condiţiilor de mai sus, drepturile de pensie de urmaş ale studenţilor se reţin la plată după cum urmează:

  • drepturile aferente lunii octombrie, dacă beneficiarii pensiei de urmaş nu au depus declaraţia pe propria răspundere la sediul casei teritoriale de pensii, până la data de 25 septembrie 2021;
  • drepturile aferente lunii noiembrie, dacă adeverinţa prin care se face dovada continuării studiilor nu a fost depusă/transmisă electronic la casa de pensii până la data de 25 octombrie a anului în curs.

Dacă studenţii urmaşi care au transmis adeverinţa în copie sau în format electronic nu au depus şi originalul adeverinţei până la data de 25 decembrie 2021, plata pensiei de urmaş se suspendă începând cu luna ianuarie 2022.

Sursă foto: Dreamstime