“În prezent, durata de implementare a proiectelor este cuprinsă între 3 şi 5 ani din care peste 6 luni sunt necesare pentru obţinerea tuturor avizelor, ceea ce determină întârzierea finalizării lucrărilor în execuţie. Ordonanţa este menită să stimuleze dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel naţional, fapt ce sprijină deopotrivă atât mediul de afaceri, cât şi mobilitatea populaţiei. În plus, actul adoptat astăzi va facilita într-un mod mult mai rapid  conectarea ţării noastre la coridoarele de transport europene”, conform unui comunicat transmir de Ministerul Transporturilor.

Principalele schimbări ce vor determina implementarea proiectelor de infrastructură de transport într-o perioadă mult mai scurtă vizează Legea nr. 50/1991, astfel:
Autorizaţia de construire va fi emisă şi în baza avizelor/ acordurilor de principiu, fără a exonera beneficiarul proiectelor de obţinerea tuturor avizelor/ acordurilor de amplasament finale.
Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele ori autorizaţiile vor beneficia de o valabilitate prelungită până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor. Prelungirea valabilităţii va fi permisă doar în condiţiile în care lucrările vor fi demarate în termen de 12 luni de la data emiterii.
Ministerul Transporturilor va dobândi competenţa legală de a emite autorizaţie de construire pentru toate categoriile de lucrări necesare realizării obiectivelor de investiţii aferente infrastructurii de transport de interes naţional. De asemenea, va fi asigurat cadrul legal pentru ca Ministerul Transporturilor să poată desfăşura activităţi de control şi disciplină în construcţii pentru obiectivele proprii.
Terenurile agricole aflate în extravilan vor fi înscrise direct în Cartea Funciară, cu încadrarea directă în categoria de folosinţă pentru care au fost achiziţionate, cu îndepinirea ulterioară a condiţionalităţilor de către beneficiarul proiectului. Acest proces se va realiza pe loc şi nu în termen de 6 luni, aşa cum se desfăşoară în prezent.
Avizele de principiu pentru scoaterea terenurilor împădurite din circuitul forestier vor putea fi eliberate în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare, dacă aceste terenuri sunt situate pe amplasamentul proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană. Obligaţia pentru constructor rămâne de a obţine avizul prevăzut de lege.
Avizele de amplasament favorabile condiţionate pentru relocarea sistemelor/ reţelelor de transport şi de distribuţie a utilităţilor situate pe coridorul de expropriere, se emit în maximum 10 zile de la data depunerii solicitării la autoritatea emitentă şi vor cuprinde în mod obligatoriu poziţionarea reţelelor de utilităţi sau a terenurilor afectate de scoaterea din circuitul forestier.