Firmele cu capital privat româ­nesc au fost în 2015 de trei ori mai profitabile decât multi­na­ţio­nale­le, cu un rezultat net (pro­fituri plus pierderi) de 27 miliarde  lei la o cifră de afaceri totală de 551 miliarde lei, faţă de un rezultat net de 9 miliarde de lei la o cifră de afaceri totală de 580 miliarde de lei pentru firmele străine, arată a doua ediţie a studiului "Capitalul Privat Românesc", realizat pe baza datelor PIAROM (Patro­natul Investito­rilor Au­toh­toni din România) și citat de Mediafax.

Ponderea firmelor private româneşti în totalul cifrei de afaceri a tuturor companiilor active pe piaţa locală a fost în 2015 de 47%, fa­ţă de 49% companiile străine. Restul de 4% sunt companiile de stat, cu afaceri de 47 miliarde lei. Ponderile au rămas similare în 2015 ca în 2014, prima ediţie a studiului, în condiţiile în care cifrele de afaceri ale românilor, străinilor şi ale companiilor de stat au crescut cu acelaşi procent, de 8%.

Sistemul de companii din România a avut o cifră de afaceri de 1.178 miliarde lei (260 miliarde euro) în 2015. PIB-ul în 2015 a fost de 158 miliarde  euro, iar diferenţa se explică prin consu­mul intermediar.

Firmele private româneşti şI cele străine au aproximativ aceeaşI pondere în business-ul total, însă ca număr firmele româneşti sunt de zece ori mai multe decât cele străine: 433.000 de firme româneşti faţă de 37.000 firme străine.

Citiți și:

Savu (UZINSIDER): Ajutorul de stat este dirijat aproape exclusiv către firmele străine