Majorarea de capital se va face prin emiterea unui număr maxim de 138.015 acţiuni noi, nominative, dematerializate, la un preţ de 10 lei/acţiune, egal cu valoarea nominală (fără prima de emisiune) din care: 113.857 acţiuni noi în sumă de 1.138.570 lei reprezentând aportul în natură al statului român, reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri; maxim 24.158 acţiuni noi, în sumă de 241.580 lei, vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferinţă, spre subscriere în schimbul aportului în natură al statului român, prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, celorlalţi acţionari, respectiv persoanelor care au calitatea de acţionar la Data de Înregistrare, în vederea menţinerii participaţiilor deţinute în cadrul SNN la Data de Înregistrare, potrivit agerpres.ro

Acţionarii îşi vor putea exercita drepturile de preferinţă în interiorul termenului de o lună

„Acţionarii SNN îşi vor putea exercita drepturile de preferinţă în interiorul termenului de o lună de la data menţionată în prospect, data ulterioară datei de înregistrare şi datei de publicare a Deciziei Consiliului de care le posedă la Data de Înregistrare. Subscrierile vor avea loc la valoarea nominală de 10 lei/acţiune fără prima de emisiune. Numărul de drepturi de preferinţă ce este acordat fiecărui acţionar va fi proporţional cu numărul de acţiuni emise de SNN deţinut la Data de Înregistrare”, se arată în documentul citat.

Rata de subscriere va fi de 0,000457740. Astfel, fiecare acţionar existent înscris la data de înregistrare, poate subscrie la fiecare acţiune deţinută 0,000457740 acţiuni nou emise.

După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinţă toate acţiunile nesubscrise vor fi anulate, se mai spune în raport.

Intermediarul selectat pentru derularea procedurii de majorare de capital social al SNN este Swiss Capital.