Proiectul are ca obiect de reglementare aprobarea unei scheme multianuale de susţinere a activităţii de reproducţie sau creştere ori îngrăşare a suinelor din rasele Bazna şi Mangaliţa pentru perioada 2020-2022. Au votat ‘împotrivă’ doi deputaţi şi 71 s-au abţinut.

Ajutorul de stat prevăzut de lege

Potrivit proiectului, se aprobă schema multianuală de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul creşterii suinelor, pentru fermierii care desfăşoară activităţi de reproducţie sau creştere ori îngrăşare a suinelor din rasele Bazna şi Mangaliţa, prin investiţii pentru realizarea de locuri noi de cazare în ferme de reproducţie sau ferme de reproducţie aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare, denumite în continuare locuri noi de cazare pentru reproducţie, precum şi de stimulare a asocierii în cooperative, denumit în continuare Programul de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie.

Ajutorul de stat prevăzut de lege se acordă pentru investiţii în locuri noi de cazare pentru reproducţie pentru suinele din rasele Bazna şi Mangaliţa, care se cresc în sistem semideschis, persoanelor juridice şi/sau persoanelor fizice autorizate, denumite în continuare PFA, şi întreprinderilor familiale, denumite în continuare IF, şi/sau întreprinderilor individuale, ori cooperativelor agricole care vor desfăşura activităţi de reproducţie.

Procedura privind modul de accesare a schemei de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării rurale, mai prevede proiectul.