Potrivit raportului asupra propunerii legislative pentru completarea articolului 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, medicii specialişti pot organiza activităţi temporare tip caravană medicală în zone cu acoperire deficitară cu servicii medicale cu notificarea direcţiei de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti.

Caravana medicală se poate desfăşura în clădiri care posedă autorizaţie sanitară de funcţionare sau în corturi medicale special amenajate.

Raportul trebuie să fie supus aprobării plenului Camerei Deputaţilor, cameră decizională pentru acest proiect.