Calendar ortodox 2020. Tradiții de Lăsarea Secului! Este obligatoriu înainte de Postul Crăciunului

Mâine, pe 14 noiembrie, se lasă sec pentru Postul Crăciunului, Postul Nașterii Domnului. Conform rânduielilor bisericești se lasă sec în seara zilei de 14 noiembrie, însă, când această dată cade miercurea sau vinerea, se lasă sec cu o zi mai înainte. Acest post durează până pe 24 decembrie inclusiv. Tot pe 14 noiembrie, în Biserica Ortodoxă este cinstit Sfântul Apostol Filip.

Ce înseamnă „lăsatul secului”?

Deși cuvântul „sec” din sintagma „lăsatul secului” este înțeles ca fiind sinonim cu ideea de uscat sau lipsit de grăsime, liturgistul Badea Cireșanu afirmă că acesta provine, mai degrabă, din deformarea expresiei „lăsatul seculului”, în care „seculul” este chiar secolul, adică lumea cu obiceiurile sale, timpul secular, lumesc. În limba italiană, termenul folosit este „carnevale”, tradus prin renunțare la orice fel de aliment de origine animală, scrie doxologia.ro.

Ce înseamnă, de fapt, această „lume” explică și Sfântul Apostolul Ioan: „Tot ce este de la lume, aceasta este: pofta trupului si pofta ochilor și trufia vietii” (I Ioan 2, 16). Ucenicul iubit al Domnului subliniază, aici, nu doar lepădarea de păcate, ci și toate lucrurile zadarnice care ne ocupă atenția și ne consumă timpul, adresându-ne, totodată, un îndemn la reînnoirea vieții prin întoarcerea către Dumnezeu

Calendar ortodox 2020. Tradiții de Lăsarea Secului! Este obligatoriu înainte de Postul Crăciunului

Astfel, pe lângă postul alimentar, cu bucate uscate, suntem chemați să lăsăm viața seculară și preocupările noastre lumești și să transformăm această perioadă într-un timp de rugăciune, de căință și mărturisire, de dragoste și iertare.

Printre cele mai cunoscute tradiții referitoare la această zi a lăsatului de sec și care se păstrează încă în unele localități din Bucovina este spolocania sau polocania (cuvânt provenit din termenul rusesc poloskanije – „a spăla, a curăța”) – denumire dată primei zile dintr-un post mare de peste an (Postul Mare sau cel al Nașterii Domnului). În această zi, vasele în care s-a gătit și s-a mâncat de dulce se curățau și se urcau în podul casei, după care se coborau vesela și tacâmurile speciale pentru perioada de post.

Despre Sfântul Apostol Filip

Originar din Betsaida Galileii, este cel de-al treilea Apostol chemat de către Mântuitorul Iisus Hristos. Sfântul Filip, întâlnindu-l pe Natanael, i-a zis: „Am găsit pe Cel despre Care a scris Moise în Lege și prooroci, pe Iisus, fiul lui Iosif cel din Nazaret“ (Ioan 1-45). După Înălțarea Domnului la cer, Sfântul Filip a propovăduit credința creștină în Asia. Documente descoperite recent atestă faptul că Sf. Ap. Filip l-a însoțit pe Sf. Ap. Andrei în Schitya, Dobrogea de astăzi, pentru a face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu.

Calendar ortodox 2020. Tradiții de Lăsarea Secului! Este obligatoriu înainte de Postul Crăciunului

„În cercetările mai noi s-a ajuns la concluzia ca Sf. Ap. Filip poate fi așezat lângă Sf. Ap. Andrei ca misionari pe pământ românesc și, de aceea, pentru noi românii ziua aceasta este tot așa de importantă ca și aceea dedicată Sf. Ap. Andrei”, afirmă prof. univ. dr. Emilian Popescu.

Troparul Sfântului Apostol Filip

Glasul 3: Apostole Sfinte Filip, roagă pe Milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Calendar ortodox 2020. Tradiții de Lăsarea Secului! Este obligatoriu înainte de Postul Crăciunului