Sfântul Nectarie din Eghina s-a născut în anul 1846, în Selivria Traciei, din Părinţi săraci. După primii ani de şcoală, Anastasie, după cum a fost botezat, este trimis să înveţe carte la Constantinopol, unde studiază teologia şi scrierile Sfinţilor Părinţi.

Calendar ortodox 9 noiembrie. Sfântul Nectarie din Eghina. Ce este obligatoriu să faci astăzi

La vârsta de douăzeci de ani, acesta se stabileşte în insula Hios, unde predă religia la o şcoală de copii. Acesta a intrat viața monahală în data de 7 noiembrie 1876, sub numele de Lazăr. Mai târziu, acesta primit numele de Nectarie, pe care l-a purtat toată viaţa.

Acesta a terminat studiile teologice la Atena în anul 1885. După aceea, Nectarie a fost luat de patriarhul Sofronie ca ucenic la Alexandria, fiind hirotonit preot şi apoi mitropolit de Pentapole, o veche eparhie ortodoxă din Libia superioară. Trebuie menționat că acesta s-a retras la Atena în anul 1891.

De asemenea, acesta a construit între anii 1904-1907, cu ajutorul multor credincioşi şi ucenici, mănăstirea de călugărițe din  insula Eghina, unde mulţi bolnavi şi săraci veneau să îl vadă. Acesta a trecut la cele sfinte în data de 8 noiembrie 1920.

Calendar ortodox 9 noiembrie. Sfântul Nectarie din Eghina. Ce este obligatoriu să faci astăzi

Credincioșii consideră că următoarea rugăciune este una dintre cele mai puternice rugăciuni adresate Sfântului Nectarie.

„O, preasfinte şi întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, primeşte această puţină rugăciune de la noi, nevrednicii robii tăi, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri şi grabnic folositor şi ajutător preaminunat scăpând şi către sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbinţi ne rugăm ţie:  vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia şi ticăloşia noastră. Vezi rănile sufletelor şi ale trupurilor noastre. Ne rugăm ţie, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbeşte de ne ajută cu neîncetatele şi sfintele tale rugăciuni şi ne sprijineşte pe noi, robii tăi.

Ia aminte la sus-pinele noastre şi nu ne trece cu vederea pe noi, ticăloşii şi scârbiţii, că ştim, sfinte al lui Dumnezeu, că şi după mutarea ta din viaţa aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău şi cu credinţă ţi s-a rugat nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat întru ajutor şi nu l-ai auzit?

Sau cine, în dureri fiind şi alergând spre ajutorul tău, nu i-ai uşurat suferinţa? Minunile şi ajutorul tău ne-au făcut şi pe noi, ticăloşii şi scârbiţii, să te chemăm să ne vii în ajutor. Ştim, o, alesule ierarh, de mulţimea tămăduirilor pe care le-ai făcut, nou doctor fără-de-arginţi arătându-te.

Nu cunoaştem nici suferinţă şi nici durere pe care să nu le poţi alina. Nu cunoaştem nici o boală căreia tu să nu îi poţi aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci şi pe mulţi bolnavi i-ai ajutat să se întărească în credinţă şi în răbdare, şi să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor. Îngenunchind, ne rugăm ţie, Sfinte Ierarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugăciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit şi te-a primit în cereştile locaşuri.

Către Acela roagă-te, ca să fim şi noi ajutaţi şi miluiţi cu rugăciunile tale, şi din pagube şi necazuri izbăviţi, ca să binecuvântăm pe Dumnezeu Cel în Treime lăudat, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”