Este vorba despre Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul, unul din cei mai populari sfinți moldoveni din toate timpurile. Acesta este cunoscut și sub numele de „Sfântul Daniil schimonahul” sau „Sfântul Daniil cel Nou”, pentru a fi deosebi de proorocul din Vechiul Testament sau de Daniil Stâlpnicul.

Trebuie menționat că multe din tradițiile legate de acesta sunt păstrate cu sfințenie și în zilele noastre, în satele și mănăstirile din Bucovina.

Calendar ortodox 18 decembrie. Este mare sărbătoare pentru România. Cui spunem La mulți ani

Conform tradițiilor, Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul s-ar fi născut într-o casă de țărani dintr-un sat care aparținea de Episcopia din Rădăuți. Deoarece a cunoscut mai mulți călugări, acesta s-a hotărât, la rândul lui, să-și dedice viața celor sfinte.

Astfel, tânărul Dumitru, după cum se numea din botez, s-a călugărit la mănăstirea-catedrală din Rădăuți. După ce a intrat în viața monahală, acesta a căpătat numele de David.

Aici a învățat tainele vieții călugărești și a lucrat în gospodăria mănăstirii, alături de ceilalți. Dorind o viață cu adevărat „pustnicească”, departe de lume și de frământările ei, tânărul monah părăsește târgul și Episcopia de Rădăuți și se retrage la schitul Sfântul Lavrentie (Laurențiu), în hotarul satului Laura, înglobat acum în comuna Vicovul de Sus, jud. Suceava. Satul a fost numit după „lavra” de călugări care trăiseră odată în aceste locuri.

Calendar ortodox 18 decembrie. Este mare sărbătoare pentru România. Cui spunem La mulți ani

Viața în această nouă locație a fost și mai aspră, fiind cuprinsă de post, rugăciune și muncă în gospodăria schitului. Aici a îmbrăcat „schima cea mare”, aceasta reprezentând ultima treaptă a călugăriei, după care a primit un nume nou: Daniil.

Ulterior, noul ieroschimonah Daniil s-a retras într-un loc tăinuit, înspre munte, pe malul pârâului Vițeul, azi în satul Putna. Acolo a găsit o stâncă, în care, după spusele tradiției, a dăltuit cu multă osteneală un paraclis, din care se mai văd și azi pridvorul, naosul și altarul, iar dedesubt o încăpere, săpată tot în piatră, care îi slujea drept chilie, după ostenelile zilei.

Calendar ortodox 18 decembrie. Este mare sărbătoare pentru România. Cui spunem La mulți ani