În data de 17 decembrie sunt prăznuiți Sfântul Prooroc Daniel şi cei Trei Sfinți Tineri.

Povestea spunea că Sfântul Prooroc Daniel s-a născut cu 460 de ani înainte de Hristos și se trăgea din neamul lui Iuda. Încă de când era un copil, acesta a fost dus rob din Iudeea în ţara haldeilor unde a proorocit 70 de ani. Alături de Daniel au mai fost luați și alți trei tineri, Anania, Azaria şi Misail.

În acea vreme, împăratul babilonienilor, Nabucodonosor, a pus stăpânire pe Ierusalim, iar cei 4 copii au fost puşi mai-mari peste treburile împăratului, pentru virtuțile pe care le aveau.

După o vreme, aceștia au refuzat să se închine împăratului și au fost aruncaţi într-un cuptor ars de şapte ori. Acolo ei cântau psalmi lui Dumnezeu. Împăratul văzând minunea, a mărturisit că mare este Dumnezeul preaslăvit de cei trei Tineri, căci văpaia se prefăcuse în rouă, iar ei rămăseseră nevătămaţi.

Sfântul Daniel a avut mai multe vieți decât o pisică

Daniel a fost și el pedepsit, astfel că acesta a fost aruncat la lei de alți împărați care au venit după Nabucodonosor, însă de fiecare dată a supraviețuit prin rugăciune. Atic a venit însă la putere și a făcut cercetare sfinţilor.

Cei credincioși l-au înfruntat pe împăratul Atic, însă acesta a poruncit să li se taie capetele. Când a fost tăiat capul lui Misail, Azaria şi-a întins haina şi i-a prins capul; la fel şi Anania a prins capul tăiat al lui Azaria, iar Daniel a întins haina lui şi a prins capul lui Anania. În urmă i s-a tăiat şi lui capul.

Povestea mai spune că după tăiere, capetele lor s-au lipit de trupuri, iar îngerul Domnului i-a luat şi i-a dus în muntele Gheval, unde i-a pus sub o stâncă. După 400 de ani, la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, au înviat şi ei şi iarăşi au adormit.