Tronsonul de cale ferată cuprins între km 614+000 ex și Gurasada (km 511+982) face parte din secțiunea Frontieră-Simeria, care la rândul său face parte din Axa prioritară TEN-T 22 (coridorului IV Pan-European) Nürnberg–Praga–Viena–Budapesta–Curtici–Simeria–Brașov–București–Constanța.

Subsecțiunile lucrărilor

Proiectul a fost pregătit ca parte a secţiunii mai largi – Frontieră-Simeria, împărţită în 3 subsecţiuni, şi anume: tronsonul 1 Frontieră–km 614, tronsonul 2 km 614-Gurasada şi tronsonul 3 Gurasada-Simeria. Așa după cum ne-au asigurat constructorii, lucrările se vor executa la liniile curente şi la liniile directe din staţii, precum şi la celelalte linii din staţii. Tronsonul are o lungime de 102,018 km. Linia de cale ferată este dublă şi electrificată. Pe cuprinsul tronsonului există 12 de puncte de secţionare, dintre care șapte sunt staţii și cinci sunt halte de călători.

În curând, vom avea o cale ferată europeană

Din  punct de vedere administrativ tronsonul sus menţionat se află pe teritoriul judeţelor Hunedoara (de la Gurasada până la km 529+000 ex) și Arad (de la km 529+000 ex până la km 614+000 ex). Traseul liniei c.f. 614 – Gurasada se desfășoară pe toată lungimea sa pe Valea Mureşului, în albia majoră, amplasat pe partea dreaptă a râului Mureş pe întreaga lungime a liniei existente. Traseul liniei c.f. se caracterizează printr-un relief predominat de lunci şi dealuri. Variaţia de nivel pe cei 102 km de cale ferată este cuprinsă între 171.00 (la Gurasada) şi 121.00 (la Ghioroc) nivel Marea Neagră. Stadiul fizic al lucrărilor este de 39.75%. Dar, până la finalul anului se va deschide circulația pe ambele fire reabilitate pe intervalul Ghioroc-km 614, și pe un fir reabilitat între Ghioroc și Milova. Principalele puncte de lucru și lucrările de acolo sunt prezentate mai jos:

Intervalul Bârzava-Milova

Acum se lucrează la podurile peste râul Mureș la kilometri 574+550 și 575+486, dar și la poduri cu grinzi metalice înglobate in beton de la km 571+443, 575+739, 577+165 și 581+158. De asemenea, se consolidează cu piloți forați la km 571+686 și km 573+000, și se ridică zidul de sprijin de la km 572+450-km 572+873

Stația Milova și intervalul Radna – Milova

În stația Milova, se ridică două ziduri de sprijin, la km 583+840 – km 584+157 și km 583+734 – 583+840. Se reabilitează peroanele între linile III-IV, unde se intalează și copertina pentru aceste peroane. Se mai efectuează lucrări de terasamnet pentru baza clădirii Călători, lucr=ri la fundații. În intervalul Radna Milova, au fost finalizate podețele de la km 587+421, km 588+070, km 588+302, km 588+444 și km 588+718. În curând se vor finaliza și podețele de la km 590+027 și km 590+520. Totodată, se finalizează și săpăturile pentru podul GMIB (punctul 585+171) și s-au pornit și lucrările pentru fundație. Terasamentele sunt în lucru, iar piloții forați de la sectoarele km 586+332 – 586+676, km 586+676 – km 586+693 și km 586+746 – km 586+853 sunt gata. În curs de intalare sunt și gabioanele din sectorul  km 586+330 – km 587+016

Stația Radna și intervalul Păuliș – Radna

În stația Radna, duduie motoarele. Se efectuează lucrări la peroanele liniilor III-4 și e pun bazele liniei 5 unde s-a încheiat armarea pentru monolitizare prefabricatelor tip ZP și s-au realizat și fundații acestui peron. Se mai desfășoară lucrări la podețele de la km 590+027, km 591+468, km 591+696, km 592+386 și km 592+753. Lucrările la terasamente sunt avansate, ca și cele de la podul de la km 585+171. În intervalul Păuliș – Radna, se lucrează la podețul de la km 596+969, s-a pregătit platforma și s-a așternut substratul căii km 593+788 – 596+960. În curs de finalizare sunt și stâlpii pentru anergoalimentarea sectoarelor km 593+784 – km 594+700 și km 596+969 – km 597+435

Stația Păuliș și intervalul Ghioroc – Păuliș

Demontare linilor vechi (Faza 2) din stația Paulis, iar săpătura pentru peroane sunt aproape gata. Se fectuează lucrări la terasamentele Cap X Pauliș, sectoarele km 597+516 – km598+550. Lucrări sunt în derulare și la podețul de la km 598+071. Între Ghioroc și Păuliș, se lucrează la terasamente și la baza peroanelor PO Păuliș, dar și la podețele de la km 604+047 și 604+646

Stația Ghioroc și intervalul Km 614 – stația Ghioroc

În stația Gioroc, se lucrează la podețele de la punctele. 600+472, 602+070, 603+078, 603+525 și sunt în curs de monatre peroanele liniei III Stația Ghioroc. Pe interval, pe firul 1 de la  611+200 – km 608+538: s-a finalizat montarea căii ferate, s-au efectuat lucrările de balastare, profilare și buraj 1. Mai sunt de finalizat burajele, sudarea și detensionarea lor. Tot pe firul 1, la km 608+538 – km 607+100 s-a finalizat montarea căii ferate, lucrări în curs fiind cele de balastare, profilare, buraj, sudare și detensionare. Pe firul 2, la km 609+600 – km 608+538, calea ferată a fost deja montată, rămânând de încheiat balastarea, profilarea și detensionarea. Pe firul 1, la km 606+953 – 605650, se efectuează lucrări finale pentru energolimentare.Se mai lucrează la sistemul de semnalizare și telecomunicații

Măiestria de a îmbina trecutul cu viitorul

acţiunilor de dezvoltare – dublare, modernizare şi de întreţinere – reparaţii şi consolidare, desfăşurate de-a lungul timpului, în prezent, pe această parte de cale ferată, coexistă lucrări cu vechime de peste 100 de ani cu lucrări realizate în ultimii 20 de ani. Scopul acestui proiect este de a reabilita şi îmbunătăţi această linie de cale ferată, pentru a determina respectarea standardelor recomandate de UIC pentru Coridoarele Europene şi Coridoarele TEN. În acest sens, linia de cale ferată trebuie să respecte Acordurile AGC şi AGCT şi să adopte o viteză maximă de 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru trenurile de marfă.