“Consiliul Bursei va propune acţionarilor BVB o nouă politică de tarife şi comisioane, care are în vedere  stimularea creşterii volumelor de tranzacţionare şi apropierea BVB de bursele din regiune din punct de vedere al politicii de preţuri, asigurând astfel aderarea la cele mai bune practici internaţionale.”, afirmă Lucian Anghel, Preşedinte al BVB.
BVB încearcă astfel să stimuleze o lichiditate care a scăzut puternic faţă de 2011. Spre exemplu, pe segmentul de acţiuni, volumul de tranzacţionare din 2012 a fost de 7,4 miliarde lei, în scădere cu circa 25% faţă de anul anterior, când s-a consemnat o lichiditate de 9,94 miliarde lei.
Volumul total de tranzacţionare pe toate pieţele administrate de BVB s-a cifrat în 2012 la aproximativ 9,73 miliarde lei, în scădere cu 19% faţă de 2011 (peste 12 miliarde lei).
Faţă de vârful din 2007, de 14,67 miliarde lei, lichiditatea totală din 2012 este cu o treime mai mică.

În vederea stabilirii noilor tarife, BVB a realizat un studiu cu  participanţii la piaţă cu scopul de a evalua, pe termen mediu şi lung, efectele ajustării tarifelor şi comisioanelor, astfel încât beneficiile colective să contrabalanseze eforturile suplimentare pe care le implică aplicarea noii politici asupra unor companii de brokeraj. În cadrul acestei analize au fost studiate şi politicile de preţuri aplicate de bursele relevante din regiune cu care BVB se află în competiţie şi cu care este comparată în deciziile investitorilor de portofoliu interesaţi de Europa Centrală şi de Est.

“Propunerea de reaşezare a tarifelor şi comisioanelor BVB este în interesul general al pieţei de capital româneşti, urmărind atât o creştere a lichidităţii acesteia pe termen mediu şi lung, cât şi a bonificării participanţilor care au o activitate ridicată pe piaţă. În plus, noua politică de tarife şi comisioane va putea îmbunătăţi predictibilitatea veniturilor BVB, reducând volatilitatea acestora.”, a precizat Victor Cionga, Director general al BVB.

Fundamentarea noii politici de tarife şi de comisioane a pornit de la o analiză obiectivă şi detaliată, atât a datelor istorice, cât şi a estimărilor, pentru perioada 2013-2015, a valorilor medii zilnice de tranzacţionare anuale pentru fiecare tip de instrument financiar tranzacţionat la BVB. Adoptarea noii politici de către acţionarii BVB ar putea conduce la scăderea graduală a comisionului de tranzacţionare, în special pentru acţiuni, în paralel cu creşterea volumului tranzacţionat la BVB.

Cei mai activi brokeri vor fi bonificaţi

De asemenea, s-a urmărit identificarea unor măsuri de stimulare a acelor participanţi la piaţă care contribuie efectiv la creşterea lichidităţii, cum sunt market-maker-ii de pe piaţa la vedere şi participanţii care înregistrează valori de tranzacţionare mai mari pe piaţa principală de acţiuni, aceştia susţinând dezvoltarea pieţei de capital, precum şi reducerea costurilor de tranzacţionare. Cu cât volumele de tranzacţionare pe piaţa principală vor fi mai mari, cu atât nivelul comisionului variabil va fi mai atractiv.

Astfel,  va fi stimulată activitatea bursieră, ceea ce, cumulat cu eforturile brokerilor de atragere de noi investitori români şi străini, va conduce la creşterea dimensiunii pieţei locale de capital. Ca măsură de implementare a strategiei BVB, noua politică de tarife şi comisioane va urmări dezvoltarea sănătoasă pe termen mediu a pieţei de capital româneşti. O abordare pe termen mediu a acestor măsuri devine cu atât mai necesară cu cât contextul economic internaţional se prefigurează a fi volatil şi relativ greu predictibil.

Noile tarife vor fi făcute public şi vor deveni efective după aprobarea lor în prima Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor BVB din anul 2013.