Astfel, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici informează că şi în anul 2011 persoanele interesate îşi pot depune candidatura în vederea obţinerii unei burse de studiu în Japonia, prin intermediul programului Young Leaders Program (YLP), derulat de către Institutul Naţional de Studii Politice (GRIPS) din Tokyo şi promovat în România de Ambasada Japoniei.
Programul se adresează tinerilor functionari publici şi oficiali guvernamentali cu experienţă şi rezultate excelente în administraţia publică, fiind finanţat de către Guvernul Japoniei.
Scopul acestui program este acela de a pregăti viitori lideri din administraţia publică centrală şi locală, atât în Asia, cât şi în lume şi crearea unei reţele în rândul liderilor naţionali.
În anul 2011, YLP oferă două tipuri de programe de studii: administraţia la nivel naţional (central)  – School of Government şi administraţia la nivel teritorial (local) – School of Local Governance.
Durata programului este de un an (octombrie 2012 – septembrie 2013) şi va avea ca rezultat obţinerea unei diplome de Master în Administraţia Publică/Politici Publice acordată de către Institutul Naţional de Studii Politice din Tokyo.
Pentru a putea aplica la acest program, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: vârsta de până în 40 de ani la data de 1 octombrie 2011, experinţă de minim 3 ani în administraţia publică (preferabil 5 ani), studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă şi performanţe academice deosebite şi certificat care să ateste cunoaşterea limbii engleze: TOEFL sau  IELTS.
Dosarele complete se depun la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici până la data de  3 octombrie 2011. Informaţii privind programul YLP pot fi obţinute accesînd site-ul: www.grips.ac.jp, iar formularele de înscriere se pot ridica de la sediul ANFP sau se pot descărca de pe site-ul ANFP – www.anfp.gov.ro.