Această poziţie a guvernului Bulgariei a fost prezentată la Bruxelles în legătură cu propunerea de modificare a art. 77 al Regulamentului Comisiei Europene 1083/2006, ce stabileşte prevederi generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune.

Bulgaria îşi motivează poziţia prin faptul că o asemenea modificare ar fi dezavantajat ţările care au avut o politică financiară echilibrată şi nu au avut probleme să-şi plătească datoriile.
Sofia crede că o asemenea măsură va demotiva statele membre să aibă o politică financiară echilibrată. Ţara va continua să-şi apere poziţia conform căreia soluţionarea problemelor provocate de criza financiară necesită o abordare coordonată şi stimulente pentru ţările care au o disciplină financiară bună, se mai afirmă în comunicatul de presă al guvernului bulgar.