'După ce acordul din 14 noiembrie dintre Parlament şi Consiliu a fost formal aprobat de către Consiliu, Parlamentul a adoptat bugetul cu 516 voturi la 179 şi 8 abţineri. Apoi a fost semnat de preşedintele Martin Schulz, pentru a deveni lege', se menţionează în comunicat.

În ceea ce priveşte refugiaţii şi migraţia, Parlamentul s-a asigurat că toate resursele disponibile în cadrul financiar multianual al Uniunii Europene vor fi completate, astfel încât să poată face faţă crizei curente a refugiaţilor şi migraţiei, care trebuie abordată atât în statele membre, cât şi în ţările apropiate conflictelor de care fug migranţii.

Acordul cuprinde 1,6 miliarde euro suplimentar faţă de propunerea iniţială a Comisiei, îndeplinind majoritatea cerinţelor Parlamentului.

Într-un vot separat, privind un amendament la bugetul pentru anul curent, Parlamentul a cerut statelor membre să aloce suma suplimentară de 2,3 miliarde de euro obţinută din amenzi pentru competiţie şi taxe vamale mai mari faţă de cele preconizate pentru acoperirea sumelor restante, dar promise, pentru fondul de ajutor pentru Africa (menit să combată cauzele migraţiei) şi fondul de ajutor pentru Siria (pentru ajutorarea refugiaţilor şi migranţilor în Siria şi în jur).

De asemenea, prioritatea Parlamentului de a întări competitivitatea UE se traduce în resurse suplimentare pentru întreprinderi mici şi mijlocii (14,3 milioane euro), fonduri pentru Orizont 2020 (184,5 milioane) şi fonduri pentru reţeaua de infrastructură a Mecanismului pentru Interconectarea Europei (150 milioane) pentru a aduce înapoi fondurile transferate în fondul de investiţii 'Juncker', precum şi finanţarea programului studenţesc Erasmus+ (6,6 milioane euro).

Parlamentul a convins Consiliul şi Comisia să se angajeze să continue în 2016 Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, aflată în proces de revizuire şi să păstreze nivelul facturilor neplătite ale UE la un nivel sustenabil.

'În timpul dezbaterii din 24 noiembrie, mai mulţi vorbitori au subliniat faptul că priorităţile stabilite în cadrul financiar multianual al UE trebuie reconsiderate, ţinând cont de schimbările care au avut loc de la adoptarea sa în 2013. Parlamentul doreşte să profite cât mai mult de revizuirea care este prevăzută pentru 2016', se mai precizează în comunicat.