Astfel, cheltuielilor curente le revine suma de 188.681.000 lei, dintre care cheltuieli de personal – 144.967.000 lei, bunuri şi servicii – 22.474.000 lei şi transferuri între unităţi ale administraţiei publice – aproximativ 7.240.000 lei. Pentru cheltuielile de capital sunt alocaţi 6.655.000 lei. 

Potrivit deciziei de luni a senatorilor, adoptată cu 63 de voturi pentru, 6 abţineri şi 13 împotrivă, bugetul Senatului are prevăzută suma de 12.000.000 lei la capitolul "Asigurări şi asistenţă socială". 

"Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii desfăşurate pe lângă Senat cuprinde, la venituri, suma de 642 mii lei, iar la cheltuieli suma de 642 mii lei. Veniturile realizate de Senat vor fi reţinute integral de către acesta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente activităţilor finanţate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Eventualele disponibilităţi înregistrate la sfârşitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent poate aproba utilizarea încasărilor şi pentru alte destinaţii", se arată în hotărâre. 

Actul normativ prevede, totodată, faptul că numai în cazul obţinerii unor venituri suplimentare pot fi depăşite cheltuielile prevăzute în bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii. 

La titlul 'Bunuri şi Servicii' sunt incluse, printre altele, sumele necesare întreţinerii şi funcţionării sediului Senatului, cheltuielile privind deplasările în ţară şi străinătate ale senatorilor şi personalului. 

Preşedintele de şedinţă, senatorul social-democrat Claudiu Manda, a explicat că aceasta este o propunere de buget pe care Senatul o transmite Ministerului de Finanţe pentru a fi inclusă în proiectul bugetului de stat pentru anul 2018. 

AGERPRES