Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici și mijlocii “Start-up Nation – ROMANIA” are alocate credite de angajament in valoare totala de 1.713.798 mii lei si credite bugetare din FEN de 500.000 mii lei și se adresează unui număr de 10.000 de beneficiari.

Programul de internaționalizare al firmelor românești are alocate credite bugetare in valoare de 18.000 mii lei și se adresează unui număr de 500 de beneficiari.

Programul naţional multianual de microindustrializare are alocate credite bugetare in valoare de 74.359 mii lei față de 47.615 mii lei realizari în 2016 și se adresează unui număr de 297 de beneficiari. Programul care se estimează că va crea 1000 de noi locuri de muncă, vizeză firmele cu peste 3 ani de la înființare.

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă are are alocate credite bugetare in valoare de 49.949 mii lei, față de 18.739 mii lei realizari in 2016 și se adresează unui număr de 333 de beneficiari. Programul care se estimează că va crea 1000 de noi locuri de muncă, vizeză firmele cu peste 2 ani de la înființare.

Programul pentru organizarea Târgului IMM are un buget alocat de 5.000 mii lei și se adresează unui număr de 4000 de beneficiari. Programul își propune să organizeze 8 evenimente naționale.

 Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii are un buget de 504 mii lei față de 476 mii lei realizari 2016 și se adresează unui număr de 120 de beneficiari. Programul își propune să organizeze 8 workshop-uri de pregatire antreprenorială.

Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului are alocate credite bugetare in valoare de 890 mii lei față de 409 mii lei realizari în 2016 și se adresează unui număr de 200 de beneficiari.

Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM are un buget de 1000 mii lei față de 471 mii lei realizari în 2016 și se adresează unui număr de 20 de beneficiari.

Programul de promovare a exporturilor are alocate credite de angajament in valoare totala de 42.010 mii lei si credite bugetare de 27.010 mii lei față de 24,106 mii lei realizari în 2016 și se adresează unui număr de 600 de beneficiari. Bugetul poate asigura participarea beneficiarilor la un număr estimat de 40 de manifestări internaționale cu pavilion național.