"Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2012 cu suma de 120.797 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, la capitolul 84.01 Transporturi, titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", pentru plata arieratelor’, scrie în document.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate.

Hotărârea este semnată primul ministru, Victor Ponta, şi contrasemnată de secretarul de stat în MTI, Septimiu Buzaşu, şi de ministrul Finanţelor Publice, Florin Georgescu.
Sursa: Agerpres