Astfel, potrivit Hotărârii de Guvern care aprobă bugetele Fondului de Mediu, veniturile totale ale Fondului sunt de puţin peste 2,4 miliarde lei. Principala sursă de venituri la Fondul de Mediu este taxa auto, care va aduce la bugetul FM peste două miliarde lei. Restul taxelor şi impozitelor adună sub 300 milioane, la care se adaugă veniturile din proprietate şi dobânzi.
Din contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice se colectează la Fondul de Mediu 90 milioane lei, iar din sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro pentru fiecare tonă de dioxid de carbon emis şi plătită de operatorul care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră  corespunzătoare emisiilor generate în anul anterior va aduce la buget 40 milioane lei.
Cheltuielile prevăzute pentru acest an sunt cifrate la 2,397 miliarde lei, rezultând un excedent de patru milioane lei.