Bugetul CNAS pentru anul 2021 a primit aviz favorabil fără amendamente din partea Comisiilor reunite de buget-finanţe din Parlament. Este demn de menționat că au fost 24 de voturi „pentru” şi 16 voturi „împotrivă”.

„Bugetul propus pentru CNAS în anul 2021 este foarte similar cu execuţia şi propunerea din 2020 – 44,8 miliarde de lei”, a explicat preşedintele CNAS, Adrian Gheorghe.

O invitaţie la performanţă

Adrian Gheorghe a subliniat că înterpretează bugetul precum o invitaţie la performanţă într-un an cu aşteptări foarte mari.

„Pe titluri mari, categorii mari de cheltuieli: 31 miliarde de lei bunuri şi servicii, 10,6 miliarde de lei transferuri între unităţi, practic influenţe salariale, 2,8 miliarde de lei asistenţă socială – concedii medicale.

Este un buget pe care îl interpretez ca fiind o invitaţie la performanţă, la îmbunătăţirea performanţei cheltuielii fondului într-un an cu aşteptări foarte mari”, subliniază preşedintele CNAS.

Măsurile din asistenţă medicală instituite în contextul pandemiei se menţin până la 31 martie

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a transmis că măsurile din asistenţă medicală instituite în contextul pandemiei SARS-COV-2 se menţin până la data de 31 martie.

„Guvernul a aprobat, la finalul anului trecut, o Ordonanţă de Urgenţă prin care măsurile instituite în contextul pandemiei prin OUG 70/2020 au fost prelungite până la data de 31.03.2021.

Astfel, se menţine excepţia de utilizare a cardului pentru validarea serviciilor medicale acordate la distanţă, până la data de 31 martie 2021. Toate celelalte servicii medicale vor fi validate cu cardul de sănătate.

De asemenea, consultaţiile medicale acordate în asistenţa medicală primară şi în ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog şi logoped, pot fi acordate şi la distanţă, utilizând orice mijloace de comunicare.

Consultaţiile la medicul specialist din ambulatoriu se acordă fără a fi necesar biletul de trimitere. În urma consultaţiilor acordate la distanţă medicul de familie / medicul specialist va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical, inclusiv prescripţiile medicale; documentele sunt transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

Medicii din spital pot elibera, dacă situaţia o impune, la externarea asiguratului, prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu pentru maximum 90 de zile.

Pentru situaţiile care necesită prezentarea de documente casei de asigurări de sănătate de către asigurat, cât şi pentru transmiterea documentelor necesare asiguraţilor de la casele de asigurări de sănătate, se pot utiliza mijloace electronice de comunicare”, transmite CNAS.