Conform Notei de fundamentare a proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat, aceste majorări au fost determinate de începerea cu întârziere a procesului de concediere colectivă, faţă de data prevăzută în bugetul aprobat pe anul 2014.

Bugetul rectificat prevede venituri totale de 1,117 miliarde lei, la fel ca şi forma aprobată, şi cheltuieli de 1,094 miliarde lei, cu 58,3 milioane lei mai mari faţă de bugetul aprobat.

Conform proiectului, cheltuielile de natură salarială ar urma să crească de la 319,371 milioane lei, la 353,744 milioane lei, iar numărul de personal prognozat la finele anului este de 6.476 persoane, cu 100 angajaţi mai mult faţă de bugetul aprobat.

AGERPRES