Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Cristiana Barbu, a declarat că ordinul prin care se permite administraţiilor locale ca pentru activităţi cu caracter sezonier să poată efectua angajări pe o perioadă determinată de un an este în proces de avizare interministerială, iar când va ajunge la ANOFM va fi semnat. 

Bugetul asigurărilor sociale de stat este programat pentru anul 2018 cu un excedent în sumă de 191,071 milioane lei, care reprezintă rezultatul financiar al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, veniturile totale fiind estimate la 62,9 miliarde lei, iar cheltuielile la 62,71 miliarde lei. 

Pentru anul 2018, din totalul veniturilor bugetare, 88% urmează să se încaseze din contribuţiile pentru asigurări sociale ale sistemului public de pensii, 0,2% din venituri nefiscale şi 11,8% subvenţii primite de la bugetul de stat", se menţionează în expunerea de motive a proiectului. 

Din totalul veniturilor bugetare, 62,591 miliarde lei sunt aferente sistemului public de pensii (99,5%) şi 316,079 milioane lei aferente sistemului asigurărilor de accidente de muncă şi boli profesionale (0,5%). 

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 sunt diminuate cu suma de 7,31 miliarde de lei aferentă Pilonului II de pensii. 

Pentru susţinerea în totalitate a cheltuielilor ce se finanţează din acest buget, în anul 2018, din bugetul de stat se alocă o subvenţie de circa 7,409 miliarde lei. 

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 au fost stabilite avându-se în vedere cotele de contribuţii sociale, reglementate de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 25% cota de contribuţii de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajaţi; cotele de contribuţie de asigurări sociale datorate de angajatori de 4% pentru condiţiile deosebite de muncă şi 8% pentru condiţii speciale de muncă; cota de 5% din contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori, distribuită pentru sistemul asigurărilor de accidente de muncă şi boli profesionale; modificarea bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi independente, în sensul stabilirii la un venit cel puţin egal cu salariul minim brut pe ţară, independent de nivelul venitului realizat de către asigurat, conform Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 3,75% cota de contribuţie la fondul de pensii administrat privat (Pilonul II), reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

În ceea ce priveşte cheltuielile, acestea au fost estimate la 62,716 miliarde lei, din care peste 62,591 miliarde lei pentru sistemul public de pensii (99,8%) şi 125,008 milioane lei pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (0,2%). 

Din totalul cheltuielilor aferente sistemului public de pensii, 98,9% vor fi alocate pentru asistenţa socială şi 1,1% pentru administrarea sistemului public de pensii (cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, dobânzi datorate trezoreriei statului, proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi active nefinanciare). 

Din totalul cheltuielilor aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, 91,2% vor fi alocate pentru asistenţa socială (pensii de invaliditate din cauză de accidente de muncă sau boli profesionale, ajutoare sociale în caz de invaliditate) şi 8,8% pentru funcţionarea sistemului (cheltuieli de personal, bunuri şi servicii şi active nefinanciare). 

Sistemul asigurărilor pentru şomaj este programat în anul 2018 cu un excedent de 318,857 milioane lei. 

Din totalul veniturilor bugetare, 1,325 miliarde lei sunt aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj (61,3%) şi 838,082 milioane lei aferente fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale (38,7%). 
Agerpres