Veniturile bugetului general consolidat au fost de 30,5 miliarde lei, reprezentând  4,6% din PIB, cu 4,1% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile bugetului general consolidat, de 33,6 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 5,8% faţă de aceeaşi perioadă din 2013, menţinându-se la acelaşi nivel respectiv 5,1% ca pondere în PIB.

S-au înregistrat creşteri la cheltuielile de personal (+3,9%), în principal ca urmare a plăţii drepturilor aferente uniformelor şi echipamentelor obligatorii pentru personalul din MAI.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 15,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, creşterea înregistrându-se la fondul naţional de asigurări sociale de sănătate pentru plata arieratelor către furnizorii de medicamente, se arată în nota Finanţelor.

Subvenţiile au crescut, faţă de anul 2013, cu 52,1%, datorită plăţiilor anticipate în luna ianuarie a sprijinului acordat fermierilor, în timp ce cheltuielile cu dobânzi s-au redus cu 7,8% pe fondul scăderii randamentelor la licitaţiile emisiunilor de obligaţiuni de tip benchmark.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 2 miliarde lei, respectiv 0,3% din PIB.