Ministerul Finanțelor a publicat marți proiectul de rectificare bugetară, în cadrul căruia iese în evidență o reducere uriașă, de peste 14 miliarde lei , a veniturilor pe 2019, față de forma inițială a bugetului de stat.

În consecință, deficitul bugetar pentru 2019 este estimat la 4,3% din PIB, cu mult peste limita maxim admisă de normele europene, de 3%.

Cei mai mulți bani pierd ministerele Educației – 2,1 miliarde de lei, Afacerilor Interne – 1,2 miliarde lei, Transporturilor – 1,1 miliarde lei și Agriculturii – 1,1 miliarde lei.

În schimb, primesc fonduri suplimentare Munca – 4 miliarde lei , Dezvoltarea – 1,8 miliarde lei  și Finanțele – mai mult de jumătate de miliard. Trebuie precizat că banii suplimentari alocați ministerului Dezvoltării sunt destinați PNDL, program pe care inițal PNL anunța că îl va suspenda.

Reducerea pe sold a veniturilor la bugetul consolidat de stat, în comparație cu ce se previzionase în forma inițială, este 18,36 miliarde lei, din care 10,49 miliarde lei influențe ale veniturilor din economia internă și 7,87 miliarde lei influențe din venituri din fonduri externe nerambursabile.

Iar cheltuielile bugetului general consolidat se diminuează, pe sold, cu suma de 2 miliarde lei.

În consecință, deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu suma de 16,27 miliarde lei, adică 4,3% din PIB.

De precizat că diminuarea veniturilor încasate la bugetul de stat, în raport cu estimările inițiale, vine dintr-o încasare mai slabă din partea impozitului pe venit, -524,5 milioane lei, a TVA,  -3,44 miliarde lei, cât și a accizelor, -373,9 milioane lei.

Conform notei de fundamentare a actului normativ, execuția bugetului general consolidat, conform datelor operative, s-a încheiat pe primele nouă luni ale anului 2019 cu un deficit de 26,97 miliarde de lei, respectiv 2,6% din PIB.

Veniturile bugetului general consolidat, în primele 9 luni ale anului 2019, sunt în sumă de 228,7 miliarde lei, au reprezentat 22,2% din PIB și s-au realizat în proporție 92,4%, comparativ cu programul estimat de încasări pentru primele 9 luni ale anului 2019. În termeni nominali, veniturile bugetului general consolidat au fost cu 18,9 miliarde lei sub programul estimat pentru perioada analizată.

Scăderi semnificative se înregistrează în cazul sumelor primite de la UE în contul plăților efectuate aferente cadrului financiar 2014-2020 unde gradul de realizare este de 54%, în termeni nominali nerealizarea sumelor programate fiind de 9.212,4 milioane lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în primele 9 luni ale anului 2019, sunt în sumă de 255,6 miliarde lei, gradul de efectuare al acestora fiind de 92,7%.

Comparativ cu programul stabilit în primele 9 luni ale anului 2019 principalele titluri de cheltuieli au avut următoarea evoluție: cheltuielile de personal s-au efectuat în proporție de 99%, cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au efectuat în proporție de 102,9%, depășire determinată de nivelul ridicat înregistrat la unitățile administrativ teritoriale, respectiv 111,1%, cheltuielile cu subvențiile s-au efectuat în proporție de 97%, cheltuielile cu asistența socială s-au efectuat în proporție de 99,3%.

Abateri semnificative de la programul stabilit pentru primele 9 luni ale anului 2019 s-au înregistrat în cazul cheltuielilor aferente proiectelor cu finanțări din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, precum și în cazul cheltuielilor de capital unde gradul de efectuare a fost de 57,6% și respectiv 72,3%.

Potrivit datelor operative înregistrate în primele 10 luni, veniturile bugetare colectate de ANAF prezintă o nerealizare de 8,3 miliarde lei față de program (grad de realizare de 96,5%).