Dividendele vor fi plătite prin intermediul Depozitarului Central şi al BRD – Groupe Societe Generale (Agent de plată). 

Toţi acţionarii BRD înscrişi în Registrul Acţionarilor, ţinut de Depozitarul Central, la data de 9 mai 2017 (data de înregistrare) au dreptul să încaseze dividende aferente anului 2016. 

Adunarea Generală a Acţionarilor BRD – Groupe Societe Generale din data de 20 aprilie 2017 a stabilit un dividend brut de 0,73 lei pe acţiune. Plata dividendelor nete aferente exerciţiului financiar 2016 se efectuează în lei. 

Dividendele neridicate se prescriu după 3 ani de la data începerii plăţii acestora, conform dispoziţiilor legale. Perioada de derulare a plăţii dividendelor aferente anului financiar 2016 este 30 mai 2017 – 30 mai 2020, ultima zi de plată. 

Impozitul pe dividende va fi reţinut la sursă şi virat la bugetul statului în cotele prevăzute de lege. Conform reglementărilor legale în vigoare, cotele de impozit pe dividende sunt: 5% pentru persoanele fizice rezidente; 5% pentru persoanele juridice rezidente; nu se reţine impozit pe dividende dacă persoana juridică care primeşte dividendele deţine la data plăţii dividendelor minimum 10% din capitalul social BRD pe o perioadă împlinită la data plăţii de 1 an; 5% pentru fondurile de investiţii cu personalitate juridică rezidente; 0% pentru fondurile de investiţii fără personalitate juridică rezidente; 0% pentru fondurile de pensii facultative şi administrate privat din România; 0% pentru fondurile de pensii nerezidente. Dividendele plătite fondurilor de pensii nerezidente sunt scutite de impozit în baza Certificatului de rezidenţă fiscală prezentat de societatea de administrare, precum şi a documentelor de înregistrare pentru societatea de administrare şi pentru fondurile administrate. 

De asemenea, impozitul este de 5% pentru persoanele fizice şi juridice nerezidente (nu se reţine impozit pe dividende dacă persoana juridică nerezidentă, membră a Uniunii Europene, care primeşte dividendele, deţine la data plăţii dividendelor, minimum 10% din capitalul social BRD, pe o perioadă împlinită la data plăţii de 1 an, şi dacă îndeplineşte condiţiile din Codul fiscal) şi de 5% pentru fondurile de investiţii cu sau fără personalitate juridică nerezidente (în situaţia în care se prezintă certificat de rezidenţă fiscală din ţara de rezidenţă, atunci se poate aplica cota cea mai favorabilă între cea prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri şi Codul fiscal). 

Comisioanele aferente plăţii dividendelor se suportă de către BRD – Groupe Societe Generale SA. 

AGERPRES