Organizată sub titlul „Pentru un viitor mai rezilient: valori comune și parteneriate globale” (Securing A Resilient Future: Shared Values And Global Partnerships), Conferința Ministerială a Consiliului OCDE (MCM OCDE) a reunit delegații ale statelor membre OCDE, ale partenerilor-cheie, ale țărilor candidate, cât și ale unor organizații și instituții internaționale.

În acest an, Președinția-în-exercițiu a MCM OCDE a fost asumată de Regatul Unit, împreună cu Costa Rica și Noua Zeelandă, în calitate de vice-președinți.

Reuniunea MCM OCDE din acest an s-a plasat sub semnul combaterii repercusiunilor războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și a consecințelor pandemiei COVID-19 în planul rezilienței economice la nivel regional și global. În centrul dezbaterilor s-au aflat preocupările economice, politice, climatice și sociale actuale, ce au condus la încetinirea creșterii economice, vulnerabilizarea lanțurilor globale de aprovizionare, precum și amenințările la adresa securității energetice, alimentare și climatice. De asemenea, reuniunea a oferit oportunitatea abordării unor aspecte multidimensionale, precum angajamentul pe termen lung al OCDE în regiunea Indo-Pacific și în Africa.

Bogdan Aurescu a reiterat angajamentul României față de Ucraina

În cadrul sesiunii dedicate Ucrainei, desfășurată cu participarea prim-ministrului ucrainean Denîs Șmîhal în format virtual, ministrul Bogdan Aurescu a reiterat angajamentul României față de Ucraina și față de poporul ucrainean, manifestat încă din prima zi a agresiunii ruse, prin acordarea unui sprijin multidimensional, precum și hotărârea de a continua acordarea acestui sprijin atât timp cât va fi necesar. Astfel, șeful diplomației române s-a referit la primirea, de către România, a peste 4,4 milioane de refugiați din Ucraina, la eforturile țării noastre în plan umanitar, dar și la sprijinul acordat de România pentru menținerea viabilității economiei Ucrainei în condiții de război, inclusiv facilitarea tranzitului a peste 18,1 milioane tone de cereale, și eforturile României în scopul consolidării interconectivității cu Ucraina, pe toate componentele relevante, inclusiv în domeniile transporturi și energie.

De asemenea, ministrul Aurescu a evidențiat sprijinul acordat de România pentru activitatea Biroului de legătură OCDE-Ucraina, subliniind că reconstrucția Ucrainei va presupune un efort comun, pe termen lung, dar și o coordonare crescută din partea comunității internaționale, în care rolul OCDE va fi unul crucial. Totodată, a reiterat sprijinul României pentru parcursul european și euroatlantic al Ucrainei, dar și pentru consolidarea, pe viitor, a cooperării țării vecine cu OCDE.

În cadrul sesiunii dedicate Raportului OCDE privind Previziunile Economice, discuțiile au vizat asigurarea unui viitor rezilient și incluziv la nivelul societăților în sprijinul redresării economice, cu accent pe egalitatea de șanse și emanciparea economică a femeilor. În intervenția sa, șeful diplomației române a arătat că, pe fondul unei perspective economice fragile, reducerea disparităților de gen pe piața muncii prin capacitarea participării femeilor reprezintă un important factor catalizator, atât pentru reducerea impactului consecințelor acestor crize, cât și pentru stimularea creșterii productivității.

A arătat, în acest context, faptul că, la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, în timp ce aproape 50% din totalul angajaților din Centrală și Serviciul Exterior sunt femei, din numărul total al persoanelor care ocupă funcții de conducere la nivelul Centralei MAE, femeile reprezintă 48%. În Serviciul Exterior, femeile reprezintă un procent de aproape 35% din numărul total al șefior de misiuni. De asemenea, a evidențiat acțiunile întreprinse de România pentru a se asigura că oportunitățile economice aduc beneficii tuturor, de o manieră incluzivă.

Bogdan Aurescu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Organizației, Mathias Cormann

În marja MCM OCDE, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Organizației, Mathias Cormann, prilej cu care a arătat că România este pregătită să pună în aplicare recomandările OCDE și să folosească procesul de aderare drept un stimulent pentru continuarea reformelor și modernizării. De asemenea, a reiterat caracterul strategic al obiectivului de aderare a României la OCDE, beneficiind de largă susținere din partea forțelor politice și a societății românești, precum și profilul solid al candidaturii României, alături de implicarea țării noastre, ca partener cu aceleași viziuni (like-minded), în activități și proiecte de interes comun cu OCDE (mai multe detalii: https://www.mae.ro/node/62064).

De asemenea, șeful diplomației române a avut scurte întrevederi bilaterale cu Damien O’Connor, ministrul pentru comerț și creșterea exporturilor din Noua Zeelandă, și cu secretarul de stat pentru afaceri externe, Commonwealth și dezvoltare al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, James Cleverly, precum și discuții cu omologii săi din Letonia, Croația și Spania.

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu în cadrul la reuniunii anuale a MCM OCDE a reprezentat, totodată, oportunitatea de a reitera profilul solid al candidaturii României și al pregătirilor interne pentru derularea în cele mai bune condiții a procesului de aderare în cadrul Organizației. Astfel, în ceea ce privește stadiul procesului de aderare, România a primit deja chestionarele din partea a 23 dintre cele 26 de comitete sectoriale ale Organizației, fiind transmise răspunsuri la 12 dintre acestea și fiind în curs misiuni de evaluare. Totodată, având în vedere importanța aderării rapide a României la Convenția anti-mită a OCDE, proiectul legii de aderare, adoptat deja de Guvern, se află în procedură parlamentară de adoptare.

Bogdan Aurescu, întrevedere cu omologul britanic, James Cleverly, și cu Damien O’Connor, ministrul pentru Comerț și Creșterea Exporturilor din Noua Zeelandă

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut miercuri, 7 iunie 2023, întrevederi cu James Cleverly, secretarul de stat pentru afaceri externe, Commonwealth și dezvoltare al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și cu Damien O’Connor, ministrul pentru comerț și creșterea exporturilor din Noua Zeelandă, în marja reuniunii ministeriale a OCDE de la Paris, pe care Regatul Unit o prezidează alături de Noua Zeelandă și Costa Rica.

În ceea ce privește agenda bilaterală cu Regatul Unit, cei doi șefi ai diplomațiilor română și britanică au subliniat nivelul excelent al dialogului româno-britanic, cu accent pe recenta semnare de către ministrul Aurescu și omologul britanic, la Londra,  a Declarației comune de actualizare a Parteneriatului Strategic (detalii aici: https://www.mae.ro/node/61423) și oportunitățile oferite de aceasta pentru dezvoltarea și consolidarea cooperării dintre cele două state.

Totodată, ministrul Aurescu a propus, iar omologul britanic a fost de acord, marcarea adecvată a momentului aniversar oferit de celebrarea, la 26 iunie 2023, a 20 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic.

Ministrul Bogdan Aurescu l-a felicitat pe omologul britanic pentru deținerea Președinției-în-exercițiu a actualului Consiliu Ministerial al OCDE de către Regatul Unit și a reiterat obiectivul prioritar al României de aderare la Organizație. De asemenea, a subliniat angajamentul ferm și larg împărtășit al autorităților române pentru atingerea acestui obiectiv, mulțumind pentru sprijinul acordat de Regatul Unit până în prezent la nivelul OCDE, precum și pentru deschiderea exprimată de omologul britanic în ceea ce privește intensificarea schimburilor de bune practici în viitor.

Cei doi oficiali au discutat și despre consecințele războiului declanșat de Rusia. În context, șeful diplomației române a subliniat asistența complexă și multidimensională acordată de România, încă de la începutul conflictului, Ucrainei, și a asigurat că acest sprijin va continua în mod susținut. Cei doi oficiali au condamnat în mod ferm distrugerea barajului de la Kahovka și au evidențiat necesitatea tragerii la răspundere a Rusiei în baza instrumentelor dreptului internațional.

Ministrul Cleverly a salutat recenta vizită în România a Majestatii Sale Regele Charles III și a exprimat apreciere pentru frumusețea naturală și biodiversitatea din țara noastră. A acceptat cu deschidere invitația omologului român de a efectua o vizită în România în acest an.

Schimb de opinii cu privire la domeniile de cooperare bilaterală

În discuția cu ministrul comerțului din Noua Zeelandă, a fost realizat un schimb de opinii cu privire la domeniile de cooperare bilaterală cu accent pe dinamizarea dialogului politico-diplomatic, inclusiv în cadrul mai larg al relațiilor dintre Noua Zeelandă și Uniunea Europeană, precum și pe cooperarea în cadrul organizațiilor internaționale.

Ministrul Bogdan Aurescu a exprimat dorința României de impulsionare a dialogului politic și stimularea cooperării la nivel bilateral, inclusiv prin diversificarea cooperării economice și sectoriale, inclusiv în domeniul energiei regenerabile.

Ministrul Bogdan Aurescu a exprimat susținerea României pentru intensificarea relațiilor dintre UE și Noua Zeelandă, inclusiv pentru semnarea rapidă a Acordului de Liber Schimb, ce va contribui la aprofundarea relațiilor economice dintre Noua Zeelandă și statele membre UE, deschizând noi oportunități pentru mediile de afaceri.

Ministrul Bogdan Aurescu a abordat provocările generate de agresiunea ilegală, nejustificată și neprovocată a Rusiei în Ucraina, prezentând eforturile multidimensionale pe care România, ca stat vecin și partener apropiat al Ucrainei, le-a întreprins pentru a reduce efectele negative ale războiului.

Ce doi interlocutori au agreat, în acest context, continuarea cooperării în cadrul organizațiilor multilaterale, ministrul O’Conner asigurând de continuarea susținerii Noii Zeelande în procesul de aderare a României la OCDE și mulțumind pentru susținerea României în relația țării sale cu UE.