"Proiectul de lege elaborat de BNS împreună cu o echipă de experţi coordonată de prof. dr. Alexandru Athanasiu corectează erorile din actualul Cod al Muncii şi echilibrează relaţia dintre angajat şi angajator. Totodată, documentul pune legislaţia muncii din România în acord cu prevederile Constituţiei, cu directivele europene, convenţiile OIM şi prevederile Cartei Sociale Europene Revizuite", se arată în comunicatul citat.

Astfel, începând cu data de 15 octombrie, orice persoană nemulţumită de prevederile actuale ale Codului Muncii poate semna tabelul de susţinere pentru proiectul BNS, disponibil la sediile filialelor judeţene ale confederaţiei. După strângerea celor 100.000 de semnături necesare, BNS va înainta Parlamentului proiectul de lege pentru a fi dezbătut şi adoptat.

"Pe lângă modificarea Codului Muncii, pe lista de priorităţi pe termen scurt a BNS se mai află încă trei proiecte de lege menite să corecteze erorile din legislaţia muncii şi să completeze setul de ‘instrumente’ pe care lucrătorii le au la dispoziţie pentru a-şi apăra drepturile. Până la sfărşitul anului vor fi lansate în dezbatere publică şi promovate: proiectul de lege privind negocierile colective, proiectul de lege privind conflictele de muncă şi proiectul de lege privind ratificarea Protocolului Adiţional la Carta Socială Europeană Revizuită", se mai spune în comunicatul BNS.