Masa monetară în sens larg (M3) a fost, la sfârşitul lunii februarie 2012, de 217,649 miliarde lei. Faţă de luna ianuarie 2012, aceasta a crescut cu 0,5 la sută (-0,2 la sută în termeni reali), iar în raport cu februarie 2011 masa monetară s-a majorat cu 9,9 la sută (7,1 la sută în termeni reali).

Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) totalizau, la 29 februarie 2012, 127,290 miliarde lei.

Active externe nete (creditele acordate nerezidenţilor; depozitele plasate la nerezidenţi; titlurile de valoare negociabile deţinute emise de nerezidenţi, acţiunile deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi şi aurul monetar) erau în valoare de 26,900 miliarde lei.

Activele interne nete (creditele acordate rezidenţilor; titlurile de valoare negociabile deţinute de rezidenţi, acţiunile deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi), ajunseseră la 190,748 miliarde lei, la sfârşitul lunii februarie.
SURSA: Agerpres