Astfel, rezervele valutare ale BNR au crescut în ultima lună cu aproape 2,6 miliarde de euro, de la 32,92 miliarde de euro la finalul lunii decembrie 2019 la 35,5 miliarde de euro la 31 ianuarie 2020. Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone, echivalentul a 4,77 miliarde de euro.

“La 31 ianuarie 2020, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 35.505 milioane euro, față de 32.926 milioane euro la 31 decembrie 2019.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 4.586 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice (inclusiv suma rezultată din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 3.000 milioane euro), alimentarea contului Comisiei Europene și altele;
  • Ieşiri de 2.007 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 4.773 milioane euro.”, se arată în comunicatul BNR.

Care este valoarea plăţilor scadente în luna februarie în contul datoriei publice

Per total, rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) reprezentau, la finalul lunii ianuarie, 40,27 miliarde de euro, în creştere cu 2,82 miliarde de euro faţă de 31 decembrie. În plus, plăţile scadente în luna februarie în contul datoriei publice reprezentă circa 216 milioane de euro.

“Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 ianuarie 2020 au fost de 40.278 milioane euro, faţă de 37.450 milioane euro la 31 decembrie 2019.

Plăţile scadente în luna februarie 2020 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează circa 216 milioane euro.”