Contul curent al balanţei de plăţi include sumele încasate şi cele plătite de România în relaţiile comerciale cu celelalte state. Principala componentă care contribuie la contul curent al balanţei de plăţi este comerţul exterior, puternic deficitar în cazul României.

În ianuarie-octombrie 2018, deficitul de cont curent a fost de 7,53 miliarde euro, potrivit datelor BNR. În ianuarie-septembrie 2019, deficitul de cont curent era de 8,1 miliarde euro.

În structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2,499 miliarde de euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 278 milioane euro, balanţa veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 562 milioane euro iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 10 milioane euro.

În perioada ianuarie – octombrie 2019, datoria externă totală a crescut cu 8,377 miliarde de euro. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 73,964 miliarde de euro la 31 octombrie 2019 (68,3% din totalul datoriei externe), în creştere cu 8,3% faţă de 31 decembrie 2018. Datoria externă pe termen scurt a înregistrat nivelul de 34,254 miliarde de euro (31,7% din totalul datoriei externe), în creştere cu 8,6% faţă de 31 decembrie 2018.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17% în perioada ianuarie – octombrie 2019, comparativ cu 22,6% în anul 2018.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 octombrie 2019 a fost de 4,8 luni, în comparaţie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2019 a fost de 74,8%, comparativ cu 74,1% la 31 decembrie 2018.