Prevederile actului normativ permit fondurilor de pensii să îşi diversifice mai eficient portofoliul de investiţii. Norma introduce noi clase de active şi noi limite investiţionale ce vizează investiţiile pe termen lung ale activelor fondurilor de pensii private, ţinându-se cont de natura şi durata obligaţiilor. Totodată, reglementează procesul de investire şi evaluare a activelor şi îmbunătăţeşte metoda de stabilire a gradului de risc al unui fond de pensii.  

Alternative noi pentru investiţii

Între elementele de noutate ale normei se numără şi introducerea posibilităţii de investire a activelor fondurilor de pensii în proiecte de infrastructură. Prin implicarea în astfel de proiecte, fondurile de pensii private pot deveni parteneri strategici pentru dezvoltarea unor programe naţionale de anvergură, aşa cum se întâmplă şi în statele dezvoltate ale lumii.

Conform noilor prevederi, fondurile de pensii pot investi până la 10% din active în proiecte de infrastructură. De asemenea, limita investiţiilor private de capital – private equity – a fost majorată la 10% atât pentru fondurile de pensii de tip Pilon II cât şi pentru cele din Pilonul III.

Elaborarea noului act normativ a fost impusă atât de evoluţiile economico-financiare existente la nivel naţional şi internaţional, cât şi de necesităţile investiţionale ale sistemului de pensii private, în vederea asigurării unei bune corelaţii între riscuri şi performanţe la nivelul fondurilor de pensii.

O nouă metodă de evaluare

Actul normativ stabileşte o nouă metodă de evaluare a instrumentelor cu venit fix, prin marcarea acestora la preţul de piaţă. Pentru a le permite administratorilor să îşi adapteze procedurile interne şi strategiile investiţionale la noile prevederi, această metodă de evaluare va deveni aplicabilă ulterior intrării în vigoare a normei.

Proiectele de acte normative au fost supuse procesului de dezbatere publică şi publicate pe website-ul propriu, www.csspp.ro, înaintea aprobării acestora în cadrul instituţiei, astfel încât persoanele interesate să poată lua cunoştinţă de conţinutul acestora şi să formuleze eventuale propuneri şi observaţii.